Hopp til innhold

Rangeringer

Konica Minolta NC sammenlagt og rangeringslisten

Vi publiserer nå sammenlagt liste for Konica Minolta NC sammenlagt ukentlig. Det samme gjør vi når det det gjelder rangeringslisten.

Konica Minolta NC er en konkurranse som går fra 1/5 til 30/4 året etter.

Når det gjelder rangeringslisten er den delt i to på en slik måte at plastsesongen 2015 fjernes når vi starter plastsesong 2016. På samme måte er det med vintersesong. Da vi startet vintersesongen 2015/2016 ble vintersesong 2014/2015 strøket. Det betyr da at rangeringslisten går over en så lang periode at den nødvendigvis ikke viser hvilken form løperen er i, men løperens prestasjoner over tid. Det gies poeng ut fra plassering i forskjellige konkurransetyper. Systemet bygger på plasseringer i forskjellige konkurranser, eller nivåer om man vil, som for eksempel WC og COC. Vi har brukt noen år for å finne det best mulig forholdet mellom poengene i de forskjellige konkurranseklassene.

100% riktig til enhver tid vil et slikt system aldri bli, men vi er trygg på at dette er så rettferdig som det er mulig å få det.

Som alltid er det slik at for å få poeng må man delta. Det innebærer selvfølgelig at løpere som av en eller annen grunn velger, eller ikke kan delta i en periode, vil få en lavere rangering enn prestasjonene ellers skulle tilsi.

Når det gjelder poengfordelingen mellom internasjonale konkurransetyper har vi bedt FIS om å kvalitetssikre dette.

Rangeringslisten og sammenlagt Konica Minolta NC sammenlagt finner dere under Hopp, hopprenn og resultater. her finner dere også rangeringssystemet.

NIF-EPI02, 02
NTB Scanpix