Hopp til innhold

Ny hopplinje i Telemark

NSF og Toppidrettsgymnaset i Telemark (TiT), jobber nå for å etablere en ny hopplinje i Telemark.

NSF og Toppidrettsgymnaset i Telemark (TiT), jobber nå for å etablere en ny hopplinje i Telemark. 
Det legges opp til en hospitering og informasjonsmøte i første halvdel av februar. Kontakt oss på post@toppidrettsgymnaset.no , dersom du ønsker å delta på dette. 

Den nye linjen vil basere seg på NSF sin nye utviklingsmodell i hopp, LTAD (Long Term Athlete Development). Du kan lese mer om utviklingsmodellen på følgende link:
http://www.skiforbundet.no/hopp/nyhetsarkiv/?npid=9604&page=Utviklingsmodellen+i+hopp

Toppidrettsgymnaset i Telemark ligger som en del av Skagerak arena (Odd stadion) i Skien.
Den faste treningsarenaen i hopp, vil være det nye hoppanlegget, Hasselbakken, som ligger 10 minutter fra skolen. Dette anlegget består av nye plast (helårsanlegg), og den største hoppbakken vil være en ca K-70 (ferdig til sommeren 2015).

Skolens visjon: ”Med mot, respekt og engasjement utvikler vi morgendagens utøvere!”

TiT legger til rette for at morgendagens utøvere skal kunne kombinere idrett og skole på en best mulig måte. Det er et overordnet mål for skolen at idrettskarrieren ikke skal begrense mulighetene for utdanning og yrkesvalg.

NIF-EPI01, 01
NTB Scanpix