Hopp til innhold

5. NorgesCup Hopp

MÅL

NorgesCupen er en utviklings- og læringsarena for senior og junior utøvere, arrangører og funksjonærer.

NC Elite for kvinner og menn

Renntilbud til utøvere som aspirerer til en plass i COC, og mål om å bidra til å øke antall utøvere som er i stand til å konkurrere om pallplasser i COC. Gjennomføringen skal tilstrebe å ligge opp mot COC-renn, og farten skal være tilsvarende COC, slik at utøvere kan forberede seg til hva som venter i COC.

NC A for menn

Utviklingsarena hvor man kan mestre skihopping på ulike nivåer, og gjøre seg i stand til å kunne kvalifisere for NC Elite.

NC B for kvinner og menn

Inngangsnivå til NorgesCup og læringsarena for prosedyrer og gjennomføring av hopprenn på nasjonalt nivå. Det er også arena for varig aktivitet (konkurrere på ski livet ut).

Veteraner

Veteraner kan også delta i Norgescup-renn i egen klasse. Veteranklassen har ikke krav til å følge FIS sitt utstyrsreglement når det gjelder dress, men sikkerheten skal være ivaretatt. Det regnes ikke NC poeng, eller sammenlagtliste for Veteran.

Reglement

NC følger NSF og FIS rennreglement (ICR) og FIS sitt utstyrsreglement.

I starten av ny sesong (typisk på sommeren) kan det praktiseres overgangsordninger fra forrige sesong ift. nye/kommende regler. Evt. overgangsordninger kunngjøres på skiforbundet.no/hopp.

Kalenderplanlegging

Klubber tilknyttet Norges Skiforbund tilgang til egnet anlegg med godkjent hoppbakke for aktuelt renn, kan søke å arrangere Hovedrenn (12-14 år), Hovedlandsrenn (15-16 år), Hopptreff (12-16 år), RC (12-16 år), NC, NM JR og NM.

Tildeling av nasjonale renn og datoer koordineres med internasjonale renn i en kalender (terminliste).

NorgesCup kalender tilstrebes med 2-3 rennhelger på sommer, 2 rennhelger før jul og 6-7 rennhelger etter jul. Det skal ikke være NorgesCup samtidig med internasjonale hopprenn i Norge.

NC Sponsor

Norges Skiforbund har de kommersielle rettighetene til NorgesCup Hopp, og kan inngå avtale med bl.a. eksponering på startnummer, arena, lister og premieseremoni.

Jury, dommere og funksjonærer

Juryen i NC består av:

 • Rennleder
 • Teknisk Delegert (TD)
 • Koordinator

Koordinator skal inneha nasjonal TD lisens i hopp.

Det skal være 5 Forbundsdommere på NC renn.

Det skal også være trenede funksjonærer for utstyrskontroll, videomåling og resultatservice.

Startberettigelse i NC

Utøver kan starte i NC når man

 • er junior eller senior
 • har gyldig lisens (se Lisens)
 • har gyldig kroppsmål (se Kroppsmål)
 • er under 18 år og har sendt inn signert samtykkeskjema (se Anti-doping)

 Aldersbestemte utøvere i 15- og 16-årsklassen kan delta i NC som følger:

 • Utøvere i 15-årsklassen får tildelt 1 «NC wildcard» for sommeren og 1 for vinteren.
 • Utøvere i 16-årsklassen får tildelt 2 «NC wildcard» for sommeren og 2 for vinteren.
 • Utøvere fra 15- og 16-årskullene i nasjonalt RekruttCup renn får tildelt 1 «NC wildcard» for hver seier i RC A.
 • NC wildcard kan brukes for å starte i NC renn som inngår i en helg / tour i løpet av samme sesong. Dette forutsetter at NC deltagelse ikke hindrer deltagelse i regionalt eller nasjonalt renntilbud for aldersklassen. Da kan man ikke delta i NC, og kan heller velge å delta i aldersbestemt renn.
 • Altså brukes 1 «NC wildcard» for deltagelse pr. helg/tour, mens 1 «NC wildcard» kan oppnås på ett renn. Slik at man kan tildeles flere «NC wildcard» om man vinner flere renn samme helg.

Uansett alder har trener ansvar for utøver, og at vedkommende

 • har kvalifikasjoner til å beherske bakken som benyttes
 • sin deltagelse er hensiktsmessig for utøvers utvikling og er påmeldt på hensiktsmessig nivå

Landslagsledelsen kan gi yngre utøvere dispensasjon, og omplassere utøvere til annet utviklingsnivå enn de er kvalifisert for, for å gjøre vurdering i uttaksrenn til internasjonal deltakelse.

Lisens

Alle som skal delta i renn må ha betalt gyldig lisens. Lisensen er en forsikring, og løper fra 1. oktober fram til 30. september året etter.

Se også https://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/

Kroppsmål

Alle som deltar i NC må ha kroppsmål.  Juniorer (og yngre) skal ta nye kroppsmål hver sesong (før vinteren). Normalt noteres kun større mål. Se også FIS retningslinjer.

Kroppsmål fra kombinert NC og FIS kan benyttes, og må da sendes inn til NSF Hopp ved påmelding til hopprenn.

Sommer 2023: Elite benytter FIS kroppsmål (body scan). Gjelder også evt. kombinertløpere som skal deta. Øvrige klasser benytter nasjonale kroppsmål målt med vinkel og lasermåler eller FIS mål fra sesongen 2023/2023 med tilsvarende målemetode.

Anti-doping

Alle som deltar i NC og NM (junior og senior) er underlagt dopingreglementet. Utøvere skal ha gjennomgått anti-doping informasjon og mottatt diplom for gjennomført Ren Utøver.

Alle som skal konkurrere i nasjonale junior og senior renn (NC, NM, NM JR) skal kunne testet for doping.  Utøvere under 18 år må fylle ut og sende inn samtykkeskjema. Samtykket gjelder til man fyller 18 år, eller trekker det tilbake. Se informasjon om samtykke. Se samtykkeskjema.
Skjema fylles ut, signeres av foresatte og sendes direkte til ADNO på epost samtykke@antidoping.no, med kopi til Skiforbundetbente.langorgen@skiforbundet.no.

Gruppeinndeling, utviklingsnivå og kvalifisering

NorgesCupen har tre utviklingsnivåer/klasser, og utøverne er fordelt i seks grupper:

Rang

Gruppe

Utviklingsnivå

Kvalifisering

1

WC world ranking list

NC Elite

Utøvere som står på WRL. (SGP/WC poeng siste 7 perioder)

2

COC ranking

NC Elite

Utøvere med COC poeng inneværende eller forrige sesong

3

Internasjonale poeng

NC A

Utøvere med SGP/WC eller COC poeng fra tidligere sesong som har løst lisens inneværende sesong.

4

FC ranking

NC A

Utøvere med FC poeng inneværende eller forrige sesong

5

NC ranking

NC A / NC B

Utøvere med NC poeng inneværende eller forrige sesong

6

NC (nye utøvere)

NC B

Utøvere uten NC poeng inneværende og forrige sesong, og som er startberettiget i NC

 • Kombinert: Utøvere som i inneværende eller forrige sesong har tatt poeng i Kombinert WC, kan etter forespørsel og vurdering av hoppferdigheter, stille i hhv. NC Elite M eller K i hopp. Kombinertutøvere er ansvarlig for å sende inn sine kroppsmål fra FIS eller NC kombinert til koordinator for hopprennet senest ila. lagledermøtet.
 • Utøvere fra utlandet er velkommen til å delta i NorgesCupen, og deltar på lik linje med norske utøvere så lenge forsikring / lisens er ivaretatt av respektive skiforbund (NSA) eller via engangslisens. Utenlandske utøvere med COC/SGP/WC poeng i hopp fra inneværende eller foregående sesong er kvalifisert til å starte i respektive NC Elite M eller K.

Klasser

NC Elite M

Kvalifisert for start i klassen er:

 • Utøvere i gruppe 1 og 2
 • Utøverne i gruppe 3 og 4 som har kvalifisert seg fra NC A
 • Utøvere fra utlandet og kombinert utøvere ihht. egen beskrivelse
 • Utøvere som landslagsledelsen ønsker vurdert i uttaksrenn til internasjonal deltakelse

Jury setter lik fart / avsats for klassen tilsvarende COC-nivå.

Startberettigede i Elite kan også starte i hhv. NC A og B Menn og NC B Kvinner.

NC A M

Kvalifisert for start i klassen er:

 • Utøvere i gruppe 1, 2, 3 og 4
 • Utøvere som har kvalifisert seg fra NC B
 • Utøvere fra utlandet og kombinert utøvere som er på utviklingsnivå utover NC B i hopp.

I renn der det brukes både Stor og Normal bakke, hopper NC A M i Stor bakke.

Jury setter avsats for denne klassen slik at antatt beste utøver i klassen under rådende forhold skal kunne hoppe og lande trygt; normalt mellom K og HS.

NC B M

Alle som er startberettiget i NC, også de som er kvalifisert for NC A, kan starte i NC B.

I renn der det brukes både Stor og Normal bakke, hopper NC B i Normal bakke.

Jury setter avsats for denne klassen slik at antatt beste utøver i klassen under rådende forhold skal kunne hoppe og lande trygt; normalt mellom K og HS.

Kvalifisering til høyere NC klasse gjennom prestasjoner i NC

 • En utøver har mulighet til å kvalifisere seg for et høyere utviklingsnivå gjennom deltagelse i NorgesCup.
 • NorgesCup-sesongen deles inn i perioder:
 1. Sommer
 2. Vinter fram til nyttår
 3. Vinter januar
 4. Vinter februar
 5. Vinter mars og april
 • De 3 beste NC A utøverne fra gruppe 3 og 4 for hver periode (sum NorgesCup poeng) kvalifiserer seg til NC Elite.
 • NC Elite utøver fra gruppe 3 og 4 som ikke har oppnådd 90% av poengsummen til vinneren i minst et renn i løpet av perioden rykker ned i NC A.
 • De 3 beste i NC B fra hver renn-periode (sum NorgesCup poeng) kvalifiserer seg til NC A.
 • De 3 NC A kvalifiserte utøverne med færrest NorgesCup poeng i en periode rykker ned i NC B. Om det er flere enn 3 uten poeng, rykker de 3 som er lavest rangert ned.

Coach request

Trener kan på vegne av utøver be om lavere avsats for utøver. Forespørsel må komme (på radio) til jury mens det er rødt lys for hopper det gjelder. (Forespørsel skal ikke komme fra utøver til starter). Når løper får gult lys, er det for seint å komme med coach request.

For at utøver skal få poeng som kompensasjon for lavere avsats (gate kompensasjon), må vedkommende hoppe 95% av HS eller lengre (tilsvarende jurylengden som står oppgitt på startlisten).

Ledertrøyer

Det er ledertrøyer (egne startnummer) for:

 • Gul trøye med teksten «Leder NorgesCup Menn» for leder NC Elite M.
 • Gul trøye med teksten «Leder NorgesCup Kvinner» for leder NC Elite K.
 • Hvit trøye med teksten «Beste NC Junior Menn» for beste mannlige junior i NC med høyeste poengsum i NC Elite; eller eventuelt NC A om ingen er kvalifisert for NC Elite.
 • Hvit trøye med teksten «Beste NC Junior Kvinne» for beste kvinnelige junior i NC med høyeste poengsum i NC Elite; eller eventuelt NC B om ingen er kvalifisert for NC Elite.

Utøver som leder hhv. NC Elite M og NC Elite K bruker respektive ledertrøye som startnummer.  Om lederen ikke deltar, brukes ikke ledertrøyen.

Om det er en junior som også leder NC, skal NC ledertrøye brukes. Nest beste junior kan da låne og bruke trøyen for beste junior.

Lagkonkurranse i NC helg - Superlag

Kan gjennomføres som lagkonkurranse i løpet av en NorgesCup helg, f.eks. lørdag ettermiddag.

 • 2 utøvere pr. lag.
 • Utøvere må være startberettiget i NC.
 • Lagene settes fritt sammen med 2 og 2 utøvere.
  • (evt. fra samme treningsteam;  Trønderhopp, Lillehammerhopp, Kollenhopp, FTV).
 • Offisiell trening, prøveomgang og 3 tellende omganger.
 • Egne klasser for kvinner og menn.
 • Startkontingent som 2 individuelle startkontingenter.
 • Premiering av 3 beste lag, dog ikke fler enn 1/3 av startende lag.
 • Ingen NC poeng.

Renngjennomføring

 • NC rennhelg starter med lagledermøte, som er siste frist for etteranmelding og korrigering av startlistene.
 • Så langt det er mulig gjennomføres det to treningsomganger (en offisiell treningsomgang og en prøveomgang) før rennomgang på første renndag (typisk lørdag).
 • NC renn gjennomføres med tre klasser for menn og to klasser for kvinner.
 • NC renn gjennomføres normalt i rekkefølgen:
  • Veteran, NC B M, NC A M, NC B K, NC Elite K, NC Elite M
  • Startlistene seedes i hver klasse etter rankinglista. Høyest rangerte utøver (med lavest seeding) starter sist. Utøvere som starter for første gang, og dermed ikke står på rankinglista trekker startnummer først i sin klasse.
  • Etteranmeldte utøvere starter først i klassen.
 • Finaleomgangen starter 20 minutter etter siste hopper i 1. omgang, og gjennomføres normalt med «snudde lister»:
  • Veteran, NC Elite M, NC Elite K, NC B K, NC B M, NC A M
  • Alle klasser starter i omvendt rangert rekkefølge av første omgangs resultat
 • Alle starter i finaleomgangen; også om det er mer enn 30 utøvere i klassen.
 • Ved evt. diskvalifisering i første omgang, mister man poeng fra denne omgangen, og kan starte i finaleomgangen dersom det man er diskvalifisert for er utbedret. Blir da stående med poeng fra finaleomgangen.
 • Ved evt. diskvalifisering i finaleomgangen, mister man poeng fra denne omgangen, og blir stående med poengsummen fra første omgang.
 • NorgesCup gjennomføres normalt i Normal bakke og/eller Stor bakke.
 • Der det er praktisk gjennomførbart å hoppe i begge bakkestørrelser, deltar NC Elite M og NC A M i Stor bakke.
 • Normalt fullføres alle omganger i Normal bakke før rennet fortsetter i Stor bakke.
 • Kvinner
  • Det settes opp NC B K og NC Elite K i NC renn. Alle deltagere kan velge å starte på samme nivå dersom trener også mener dette er hensiktsmessig. Kvinner kan i samråd med trenere velge fra renn til renn hvilken klasse de deltar på i NorgesCup.
  • NC Elite K kan konkurrere i Stor bakke. Da skal det om mulig være satt opp NC B K i Normal bakke i samme renn.
 • Det kan med fordel også settes opp klasser for juniorer og seniorer (NC M og NC K) i Regionsrenn og RC-renn. Også med bakkestørrelse mindre enn Normalbakke. Det gis ikke NC poeng i NorgesCupen for disse konkurransene.
 • NM og NM Junior inngår _ikke_ i NorgesCupen.
 • NorgesCup (NC) poeng deles ut etter hvert renn ut fra plassering i respektive utviklingsnivå/klasse:

Plass

Poeng

 

Plass

Poeng

 

Plass

Poeng

1

100

 

11

24

 

21

10

2

80

 

12

22

 

22

9

3

60

 

13

20

 

23

8

4

50

 

14

18

 

24

7

5

45

 

15

16

 

25

6

6

40

 

16

15

 

26

5

7

36

 

17

14

 

27

4

8

32

 

18

13

 

28

3

9

29

 

19

12

 

29

2

10

26

 

20

11

 

30

1

 • Om to eller flere får samme poengsum og plassering får disse NC poeng tilsvarende den delte plasseringen. (De påfølgende plassene hoppes over uten poengtildeling).
 • NC poeng tildeles alle de som deltar i rennet (også kombinertutøvere, utlendinger og kvinner som deltar med herrer).
 • Fra og med 31. plass og utover får ingen NC poeng.
 • NC poeng akkumuleres sammen for både sommer og vinter.
 • En sesong starter 1. mai og varer 12 måneder til ut april året etter.
 • En NC sesong deles inn i perioder.
 • Lisensperioden i Skiforbundet er fra 1. oktober – 30. september.
 • Premiering av NC renn ihht. NSF Fellesreglement §219.8.
 • Sammenlagtpremiering for hele sesongen (sommer og vinter) til:
  • 3 beste i NC Elite Menn
  • 3 beste i NC Elite Kvinner
 • Man må være til stede ved premieutdeling. Premier ettersendes ikke.

 Rangering

Det utarbeides rankingliste for utøvere som utgjør seeding ved start i renn.

Utøvere rangeres etter gruppe de er kvalifisert for:

1

WC world ranking list

2

COC ranking

3

Internasjonale poeng

4

FC ranking

5

NC ranking

6

NC (nye utøvere)

Man rangeres innad i gruppene etter:

 1. WRL
 2. COC poeng              fra inneværende sesong
 3. FC poeng                 fra inneværende sesong
 4. NC Elite poeng      fra inneværende sesong
 5. NC poeng                fra inneværende sesong
 6. SGP/WC poeng     fra forrige sesong
 7. COC poeng              fra forrige sesong
 8. FC poeng                 fra forrige sesong
 9. NC Elite poeng      fra forrige sesong
 10. NC poeng                fra forrige sesong

Så poeng på høyere nivå gir bedre rangering enn poeng på lavere nivå. Samtidig gir poeng på lavere nivå fra inneværende sesong bedre rangering enn alle poeng uansett nivå fra forrige sesong.

 • Plasseringer i mesterskap og internasjonale samlinger (som OL, VM, VM Junior, EYOF, YOG, NJC/Nordisk juniorlandskamp) påvirker ikke rangeringen.
 • Utøvere som ikke har deltatt i renn foregående sesong, og som ikke har løst lisens, tas ut av rankinglista.

Ansvarlig: Ståle Villumstad

NIF-EPI01, 01