Hopp til innhold

Klasselister periode 3 vinter

Den nye klassesammensettingen for Konica Minolta NC Midtstuen, Konica Minolta NC Sprova og NM stor bakke på Lillehammer.

Elite og A-klassen periode 3 vinter

I og med at påmeldingsfristen til NM stor bakke på Lillehammer går ut i denne perioden betyr det at alle løpere i elite og A-klassen kan meldes på til NM uavhengig av alder.

I tillegg er det tre plasser tilgjengelig for løpere fra junioralder, født senest i 1999, fra B-klassen. De tre med høyest rangeringssiffer etter Konica Minolta NC Midtstuen kan meldes på til NM på Lillehammer.

Retningslinjene for endring av klassene er slik at de fem med mest NC poeng i klassen i en periode rykker opp en klasse og de fem med lavest poengsum i perioden rykker ned.

Hver periode har en varighet av to arrangementshelger. Om ei arrangementshelg må avlyses teller den neste.

Unntak for regelen er langtidsskade og/eller sykdom som må dokumenteres med legeerklæring. Ved langtidsskade og/eller sykdom blir løperen vurdert hva som er riktig klasse av løperens trener.  Juryen i hvert enkelt renn kan flytte løpere fra en klasse til en annen om løperen åpenbart er feilplassert i forhold til klassens øvrige nivå.

NIF-EPI03, 03
NTB Scanpix