Hopp til innhold

Vår visjon og profil

Tolga idrettslag og Vingelen idrettslag vil samle folket om visjonen "Sammen om sunne spor..." Et helt lokalsamfunn vil gjøre en innsats for at vi skal lykkes, og vi håper du som kommer hit vil kjenne deg igjen i visjonen vår. Alle involverte har en viktig rolle, enten som deltaker, støtteapparat, arrangør, familie, gjest eller samarbeidspartner. Det er summen av alles innsats som gir et godt sportslig resultat, med ringvirkninger for liv og lokalsamfunn. Sammen kan, og skal vi, skape gode opplevelser under HL2017 på Tolga!

Opplevelse og minner for deltakere og gjester:
HL2017 ønsker å skape gode opplevelser og minner blant ungdom og foreldre. Hvis det også er et lite bidrag til at unge følger sunne spor senere i livet, har vi lykkes. 

Ringvirkninger og spor i lokalsamfunnet:
HL2017 skal bli mer enn et idrettsarrangement, skape stolthet og samhold, og sette spor i hele lokalsamfunnet. Positiv aktivitet og muligheter er det som også skaper attraktivitet og tilflytting på sikt.

Til våre samarbeidspartnere:
Vi vil stå  synlig "sammen om sunne spor...".  Sammen med våre samarbeidspartnere er dette en mulighet for å sette dagsorden rundt samhold, og et sunt og godt liv i levende lokalsamfunn. Gode liv kan leves på mange måter, og vi ønsker å verdsette romslighet og forskjellighet innen rammen av sunne valg. 

Bli med oss på å gi visjonen et innhold før, under og etter Hovedlandsrennet 2017. Hvilke sunne spor vil dere sette?

Vil du være med oss langs sunne spor? Ta gjerne kontakt.