Hopp til innhold

Bestilling av smøreplass

Under hovedlandsrennet vil det være mulig å leie smøreplass på Lygna Skisenter. Det vil bli lagt til rette for smøreboder i telt som vil ligge helt inntil startområdet og oppvarmingsløype. 

I innbydelsen til HL 2018 ble det gitt informasjon om at arrangøren ville etablere to brakker med ekstra ventilasjon for påføring av fluorprodukter.

Det har kommet mange spørsmål rundt bruken av fluorbrakkene.

Etter en grundig vurdering er det besluttet at det ikke blir etablert slike brakker.

Årsaken ligger i at antall løpere, og ikke minst smørere er så stort at vi ikke kan finne noen logistisk god løsning for bruken.

Det vil bli god ventilasjon både i telt og hus som skal brukes under arrangementet.

Sjøl om det ikke er forbud mot bruk av fluor under HL, vil Lygna Skisenter som arrangør likevel anmode om at bruken reduseres til et minimum.

Frist for å bestille smøreplass 20.12.17. Frist for betaling 20.12.17. 

Smørebod i telt med strøm kr. 6 000,-
Vognplass med strøm kr. 4 000,-
Vognplass for leverandører i Skipoolen kr. 500,- pr. dag

Serviceområdet åpner onsdag 21. februar kl. 16.00. Smøreplassen er reservert når betaling er mottatt. 

Betaling for leie til kontonummer 2020.32.79486 - Merk "Smøreplass 2018" samt KLUBB og KRETS. 

Informasjon om leie av smøreplass, bestilling og henvendelser kontakt Paul Gamme 

Tlf: 918 44 450

E-post: paul.g@online.no