Hopp til innhold

Rennledelse / kontakt

Arrangement

Leder arrangementskomiteen Edvin Straume 932 09 458 edstrau@online.no

Organisasjonskomiteen

Koordinator hovedkomite Edvin Straume
Rennleder Terje Nilsen
Sekretær/rennkontor Hanne Kvåle
Stadionansvarlig Gudbrand Tingelstad
Løypeansvarlig Dag Anmarkrud og Finn Staff
Parkering Terje Sørbråten
Økonomi Roy Torheim
Rigg Paul Gamme
Seremoni Gunnar Haslerud
Servering Haldis Framstad Skaare
Speaker Trond Øverlier
Starter Børre Åserud og Jeppe Oliver Brevik
Medieansvarlig Arvid Holmlund

Langrenn

Rennleder Terje Nilsen 975 79 691 terje@granhoi.no
Tidtaking/EQ-timing Nils Prestkvern 404 00 886 nils@prestkvern.net
Rennkontor Hanne Kvåle 951 71 110 hanne.kvale@g-sport-brandbu.no
TD Geir Mauseth    
Ass. TD Olav Kregnes    

Kombinert / hopp

Rennleder Ole Anders Hoff 995 20 799 oleandershoff@gmail.com
Tidtaking/EQ-timing Kjell Tore Lerbakken 951 33 739 ktlerbak@online.no
Rennkontor Mette Gaarder 990 38 709 mette.gaarder@overaasen.no
Rennkoordinator hopp Svein Olav Brurud   svein.olav.brurud@skijuming.no
TD hopp Kristian Brenden   kristiankvart@hotmail.com 
Rennkoordinator kombinert Per Tommy Enger    
TD kombinert Arne-Olaf Sween