Hopp til innhold

Lagledermøter

Langrenn

Lygna skisenter torsdag 22.02 kl. 18.00 - 19.00 for alle langrennsøvelser. 

Referat lagledermøte langrenn torsdag 22. februar

Hopp / kombinert

Referat lagledermøte kombinert torsdag 22. februar

Referat lagledermøte fredag 23. februar (for rennet 24. februar)

Referat lagledermøte fredag 23. februar (for rennet 25. februar)

Lønnberget hoppsenter torsdag 22.02 kl. 18.15 for kombinertrennene og fredag 23.02 kl. 19.00 for hopprennene.

Informasjon / program deles ut på lagledermøtene. Denne informasjonen fås på rennkontor etter lagledermøte. Referat fra lagledermøtene legges også ut på hjemmesiden etter at lagledermøtene er over. Lagledermøtene er rådgivenden møter.