Hopp til innhold

Fluor og Langrennskomiteens vedtak torsdag 24.oktober 2019

I forlengelsen av Skiforbundets Høstmøte på Gardemoen 18-20. oktober 2019 fattet Langrennskomiteen 24. oktober 2019 følgende vedtak.

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund viderefører vedtaket om et fluorforbud i klassene til og med 16 år for sesongen 2019-2020. Forbudet omfatter bruk av fluorholdige glidprodukter. Det vil bli gjennomført kontroller.

Videre tar NSF Langrennskomiteen et initiativ overfor FIS og andre skiidretter i Norge med tanke på HMS-arbeidet, utvikling av kontroller og håndtering av fremtidige fluorrestriksjoner.

Praktisk gjennomføring av fluorkontroller og kommunikasjon i etterkant av kontrollene:

  • Det vil bli tatt stikkprøver før start i Hovedlandsrennet, Ungdommens Holmenkollrenn og Nordnorsk Mesterskap samt i enkelte andre renn.

  • Resultater av stikkprøvene blir kommunisert til gjeldende løpers foresatte via klubb, i etterkant av mottatt prøvesvar. Når alle prøver er analysert, og alle prøvesvar er mottatt, vil NSF Langrenn offentliggjøre resultatene (anonymisert) i en samlet statistikk ved sesongslutt.
  • Prøvesvar som påviser fluor vil ikke forårsake noen form for forføyninger mot enkeltutøvere.

  • Alle prøvesvar blir makulert ved sesongslutt.
NIF-EPI03, 03
Foto: Gorm Kallestad /NTB