Hopp til innhold

Skileik (Marianne Myklebust)

Webinar: Hvordan jobbe med anlegg for å oppnå økt rekruttering

Norges Skiforbund og Hedmark Skikrets gjennomførte anleggswebinar mandag 25. september 2023

Her kan du se presentasjonene fra webinaret:

Marit Gjerland - Hvordan jobber NSF med anlegg?

Marianne Myklebust - Hvordan jobbe med anlegg for å skape rekruttering

Bjarne Kjøs med innspill fra Kjell Ingar Olsen - Etablering av skileikanlegg på Budor 

Det skjer mye spennende anleggsutvikling i ski-Norge om dagen. Dyktige skiklubbutviklere har bistått engasjerte klubber med tilrettelegging av skianlegg hvor fokus på rekruttering, lek og sosialt samvær har høy prioritet.

På webinaret vil anleggsrådgiver i NSF, Marit Gjerland, redegjøre for NSFs strategier og planer for god anleggsutvikling.

Marianne Myklebust er ansatt som skiklubbutvikler (Hedmark og Oppland) og anleggsrådgiver i NSF. Marianne gir oss en praktisk innføring hvordan man kan tilrettelegge for økt rekruttering i skianleggene våre.

Nordbygda/Løten Ski ferdigstiller i høst et flott skileikanlegg med blant annet crossløyper og hoppanlegg. Klubbleder Bjarne Kjøs og prosjektleder fra Dobloug Entrepenør gir oss et innblikk i prosess og utfordringer man har møtt underveis i prosjektet.

Leder for Hedmark Skikrets, Lene Faraasen, vil avslutningsvis fortelle om kretsens videre arbeid og prioriteringer knyttet til anlegg og rekruttering.

Håper vi ses!

nif-epi04, 04