Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Nytt pr 21. januar: Skirenn for alle aldersgrupper kan gjennomføres uten begrensninger i antall deltagere

Fra og med 21. januar gjelder følgende for gjennomføring av skiidretten:

For alle klasser og aldersgrupper kan skirenn gjennomføres uten begrensninger i antall deltagere. I tillegg til deltagerne kan nødvendig antall voksne, som arrangør, støtteapparat og foreldre, være til stede.

Dersom arrangementet har flere enn 100 deltagere, skal det ikke tilrettelegges for publikum. Innendørsfasiliteter som er nødvendige for teknisk renngjennomføring kan benyttes. For øvrig skal ikke innendørsfasiliteter, med unntak toaletter, benyttes.

Arrangøren plikter å sørge for en smittevernmessig forsvarlig gjennomføring og NSF anbefaler at alle arrangører utarbeider en smittevernplan.
Arrangøren skal registrere alle tilstedeværende med tanke på eventuell smittesporing.

For øvrig gjelder følgende generelle smittevernråd:
Hold avstand
Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer
Bruk munnbind i alle områder hvor du er i nærheten av andre, unntatt under selve idrettsutøvelsen

Kompensasjonsordninger for idrett og frivillighet

Se mer: Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følge av covid- 19.

Tidlere artikkel, desember 2020:

«Best Practice» for ski-Norge (Artikkel er under revisjon)

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges
2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.

Eksempel på arrangementsmanual (NB: Ikke oppdatert etter siste smittevernregler).
Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).

3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Se Helsedirektorates veileder for idrett for mer informasjon og anbefalinger knyttet til utøvelse av idrettsaktivitet. 

Nyttig informasjon og maler:

  • Kompensasjonsordning
  • NIF og Vipps tilbyr gratis besøksregistreringssystemet for arrangement: qrona.nif.no.
  • Vi oppfordrer alle arrangører, medlemmer i klubber, foreldre og foresatte å gjennomføre Norges Idrettsforbunds koronavettkurs.

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.  

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI01, 01
VM snøsport