Hopp til innhold

Nyvalgt skistyre for 2022-2024
Nyvalgt skistyre for 2022-2024 (Mette Thorslund)

Skitinget 2022 i Molde

- en start på veien videre for norsk skisport

I helgen var Møre og Romsdal skikrets vertskap for Skitinget, og etter et utsatt skiting og som i fjor ble gjennomført i teams var det hyggelig og nyttig og kunne møte skifamilien til gode diskusjoner og en start på veien videre. Møtet var i Molde, og Scandic Seilet var rammen for samlingen.

Det har vært en krevende tid også for skisporten, og da var det godt å kunne møtes for å ha gode diskusjoner og fatte gode vedtak til beste for hele skisporten for tiden framover.

Skitinget i helgen var avslutningen på en kort uke med samling for ansatte og fagmøter i alle grener. Oppdateringer fra alle møter kommer ikke fra meg – det får vi ta etterhvert som vi skal implementere vedtak og veien videre ut i krets og klubb.

Den siste tiden har vært preget av mange vanskelige hendelser og saker som også har satt sitt preg på skisporten – vi snakker om pandemi, krig og interne krevende saker. Og dessverre har det bidratt til et stort frafall i idretten – også i skiidretten.

Det var derfor naturlig at årets Skiting hadde et fokus på veien videre for norsk skisport – og hvordan vi sammen kan gjøre skisporten enda mere attraktiv igjen. Og hvordan skal vi sammen klare å sørge for god rekruttering til alle grener? Det var også knyttet stor spenning til valget, da Erik Røste tydelig har gitt beskjed om at han ikke ønsker å stille til gjenvalg etter 10 år i presidentrollen.

 

Helgen begynte med hyggelig middag fredag kveld på Aker Stadion. Vi var mange fra Hedmark samlet der, da hopp og kombinert gjengen som var med på fagmøter også ble med på middagen. Kjempekoselig kveld med god mat, hyggelig selskap og en energisk og sprudlende underholdning.

 

Lørdag var det klart for Tingforhandlinger, og Hedmark stilte med 6 delegater, som er det antallet stemmeberettigede vi kan ha etter regelverket. Ingrid hadde sørget for at vi var synlige og like i fine t skjorter. Gjennom dagen gikk Tingforhandlingene sin gang avbrutt av litt informasjon om flere store arrangementer.

 

Her kan du finne info:

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget2022/

Noen så kanskje TV overføringen fra tingsalen, og det kan også ses i opptak – men jeg har lyst til å berømme president Erik Røste for hans ærlige tale om hvilke utfordringer ansatte og tillitsvalgte i NSF har stått i den siste tiden. Det har vært tøffe tak med hets og sjikane  – og sånn vil vi selvfølgelig ikke ha det. Dette har dessverre tatt mye energi og vært krevende for mange i organisasjonen, og jeg håper at vi nå samlet ser framover og gjør det beste for at skisporten skal være en foretrukken arena og være med på – både som ansatte, tillitsvalgt,  aktive, samarbeidspartner eller rett og slett skientuiast.

 

På bakgrunn av siste tids hendelser valgte Tinget og lage en resolusjon hvor vi synlig viser omverden at vi har en nulltoleranse for netthets og mobbing – og at vi har sanksjonsmuligheter hvis slikt kommer fra våre egne. Det er lov å være uenig, men vi skal formidle uenigheter på en ordentlig måte. Resolusjonen kan du lese i sin helhet her: https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/6/resolusjon-fra-norges-skiforbunds-ting/

Hvordan vi skal implementere dette ut i krets og klubb kommer vi tilbake til, men det handler om holdningsskapende arbeid slik jeg ser det – og det kan vi jo bare starte med.

Videre om saker som var meldt inn til Tinget ble det en fin diskusjon om forankring av bredde og rekrutteringsarbeidet i NSF. Fokus på toppidrett skal vi selvfølgelig ha, men like viktig er det å tenke på rekrutteringen til toppen og bredden. Skiklubbutviklerprosjektet som ble vedtatt på forrige Ting er godt igang og mange kretser har nå ansatt ressurspersoner i den viktige stillingen.

I Hedmark er vi heldige og har to personer – så vi skal være godt rustet, og de er veldig godt i gang med jobben. Vedr forankring, økonomiske rammer og fordeling av kostnadene til dette prosjektet og annet viktig rekrutteringsarbeid, ble det et vedtak på at skiklubbutviklere og admsjefer organiseres samlet hos NSF, og gjennom det vil vi kunne få bedre effekt og mere fokus på det viktige arbeidet. Skistyret skal også fordele midler til dette gjennom å sette av tilstrekkelig med penger til å hjelpe kretsene med finansieringen av dette. Etterhvert vil vi helt sikkert kunne måle effekten av dette prosjektet – ved at vi får flere anlegg, flere aktive og enda større entusiasme ute i klubb og krets.

Vedtakene som ble fattet er viktige vedtak for å skape en tydelig forankring av det viktige arbeidet med å skape skiglede og sørge for enda flere gode og glade skiløpere i alle grener. 

Det var som nevnt knyttet stor spenning til valg av ny president, og litt spesielt i år var både president og visepresident på valg. Valgkomiteens innstilling har vært klar en stund, og Tove Moe Dyrhaug var den foretrukne kandidaten i presidentvervet. Det ble klart i god tid før Tinget at det kom benkeforslag på 2 andre sterke kvinner, og dermed var det klart for en historisk begivenhet for NSF, da det ble klart at den første kvinnelige presidenten skulle velges.

Tre knallsterke kandidater, en spennende valgkamp og det endte med at Tove vant med 74 av 97 stemmer. En overbevisende seier, som viser at hun er ønsket av mange og vil bli en god leder for alle. Vi gratulerer med valget og ønsker lykke til med å samle NSF rundt godt og viktig arbeid. Gledelig for HSK var at Marthea Stenseth Rebne ble valgt inn i hoppkomiteen Sara Nordsveen ble gjenvalgt inn i kombinertkomiteen. Vi gratulerer!

 Foto: NTB Nyvalgt skipresident Tove Moe Dyrhaug

Resten av styret og komiteer og utvalg kan du lese her: https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2022/6/valg-pa-skitinget-2022/

Jeg vil takke for at vi fikk ta turen til Molde og være med på Skitinget. Det er en viktig arena og være tilstede på og det er en god arena for nettverksbygging, gode diskusjoner og læring.

Vi fikk også med oss litt lokale kulturelle innslag, frisk luft i fint bynært turområde, deilig sjøluft rett inn av vinduet og mange gode samtaler med kjente og ukjente i skifamilien.

Neste Skiting er i Bodø i 2024. Og før det skal vi fylle mange timer med skiglede på alle nivåer.

 

Gjengen på bilde er Hedmark og Oppland Skikretser

Mette 

NIF-EPI02, 02