Hopp til innhold

Trenerutdanning på Høgskolen

Høgskolen i Innlandet, Elverum tilbyr trenerutdanning ski

Høgskolen har en bachelorutdanning i trenerrollen for mange ulike idretter. Deriblant tilbys en utdanning i våre skigrener i samarbeid med Norges Skiforbund, Hedmark Skikrets og lokale klubber. Dette er et unikt tilbud med det tverrfaglige (tverridrettslige) innholdet som er. Her er det mye synergi og god ballast man som student tar med seg videre. Man kan også fortsette sin egen idrettslige satsing samtidig med at man studerer idrett  i nærmiljøet.

Høgskolen, Norges Skiforbund og Hedmark Skikrets har en forpliktende samarbeidsavtale som blant annet går på iveretakelse av studentens praksis med eventuelle mentorer men også i idrettsspesifikk undervisning tilsvarende moduler på forbundets trenerkurs for å gi studentene NSF-sertifisering som trener.
Praksis skjer i omkringliggende klubber og innenfor kretsens/samarbeidspartneres aktiviteter.
Fra Hedmark er det/har det vært studenter både på langrenn, alpint, hopp og kombinert.

Hedmark Skikrets ser tilbudet som veldig viktig for skimiljøet i Hedmark og håper mange starter og gjennomfører studiet.

Direktelenke til studiet: 
https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/bachelor-i-idrett-spesialisering-i-trenerrollen
Direktelenke til en student som tar studiet (riktignok svømming): 
https://www.inn.no/studier/studentintervjuer/helse-sosialfag-og-idrett/idrettsstudentene/praksisen-var-avgjoerende-for-studievalget

NIF-EPI02, 02