Hopp til innhold

TD-kurs

- avholdes ifb med Idrettshelgen Innlandet

Det avholdes TD/kretsdommerkurs i Hopp/Kombinert og TD-kurs i Langrenn under Idrettshelgen Innlandet.

TD/kretsdommerkurs i Hopp/Kombinert
Har du lyst til å bli hoppdommer? Eller Teknisk delegert? Skiklubbene og Oppland Skikrets og Hedmark Skikrets er avhengig av at vi har nok hoppdommere og TD-er slik at alle hopp- og kombinertrenn kan gjennomføres.
Det vil være riktig at klubber som har hoppere forsøker å få til minst 1 dommer men gjerne flere. Her bør foreldre eller andre som er interessert melde seg. Dette blir et kurs for nye dommere/TD'er på nivå 1 som gir kretsdommergraden.
Kurset gjennomføres lørdag 27.10 fra kl. 14.00-17.00 på Scandic Hamar.
Kursholdere/informasjon ved:
Kolbjørn Asphaug - mail: kolbasp@online.no eller telefon 903 66919
Trond Bysveen – mail: trondmurer@yahoo.no eller telefon 959 08724

TD-kurs i Langrenn
Det er behov for flere registrerte TDer for å få gjennomført de renn som langrennskomiteene terminfester. Registrerte TDer vil ha stor betydning for tildeling av de større rennene.
Dette kurset vil også egne seg for rennledere og øvrige ledende rennfunksjonærer.
Kurset gjennomføres lørdag 27.10 fra kl. 14.00-18.00 på Scandic Hamar.
Kurset vil holdes med sterkt engasjement av Torbjørn Broks Pettersen.
Behov for mere informasjon: hedmark@skiforbundet.no eller  telefon 482 98805.

Felles informasjon:
Begge kursene er gratis, de inngår i Idrettshelgen Innlandet hvor det er mye spennende på programmet både fredag, lørdag og søndag. Feks melder man seg på og følger fellesprogrammet på lørdag formiddag inkluderer dette også gratis lunsj før man går løs på ski-kursene!

Påmelding til ski-kursene og evt øvrig program, skjer på sidene til Idrettshelgen Innlandet:  https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hedmark-idrettskrets/om-oss/idrettshelga-innlandet-2018/

Påmeldingsfrist 12. oktober

VEL MØTT!!

nif-epi04, 04