Hopp til innhold

Vårmøte med utdeling av priser

Stor oppslutning om vårmøtet i Hedmark Skikrets

Skikretsens vårmøte ble avholdt på Elverum 19.04 med den gode oppslutning på 44 deltakere.

Vårmøtet kommer året imellom Kretstingene og er et dialogmøte med klubbene med henblikk på oppsummering og planlegging.

Kretsleder Mette Thorslund innledet med et tilbakeblikk på avsluttet sesong hvor det har vært gledelig mye snø, stor aktivitet i deltakelse på små og større arrangementer i Hedmark. Kretsen relaterer sin aktivitet mot Skiforbundet UtviklingsModell og det er svært gledelig at flere klubber gjør det samme. Til høsten vil krets bl.a gjennomføre sonemøter for enda mere involvering og dialog med klubbene.
Adm.sjef Jan Olav Andersen tok en rask økonomistatus med hovedtall totalt og pr avdeling/gren, Hedmark Skikrets har en stabil økonomi under kontroll med et lite overskudd for 2017, egenkapital er god.

 

Vår deltaker i Paralympics PyeongChang, Håkon Grønsveen Olsrud Nordbygda/Løten Ski, var invitert til vårmøtet. På sparket ble han utfordret til å si litt om sin vei til to medaljer under årets PL. Den har vært uhyre kronglete, med uhell, skader og sykdom som har satt Håkon ut både i treningssammenheng og under tidligere mesterskap. Med ukuelig ståpå-vilje og stahet, har Håkon ikke gitt opp, men arbeidet mot delmål og hovedmål og sjelden kan vi vel si at måloppnåelsen har vært mere fortjent. Håkon formidlet sin vei med ironi og til munterhet fra salen. Håkon er virkelig et forbilde og vi vet han vil være med og dele sine erfaringer med også de aktive ved senere anledninger.

En årlig, hyggelig seanse er utdeling av kretsens hedersbevisninger Dette ble ledet av leder i hedersbevisningskomiteen Brede Grønvold som innstiller ovenfor skikretsstyret og utdeler var kretsens nestleder Roar Nordsveen. (Statutter for prisene ser der i utlysningen)
Disse ble tildelt priser:

Årets ildsjel: Harald Sørli  Tolga IL / Vingelen IL (ikke tilstede og blir utdelt ved en passende anledning senere). Stort engasjement for skisporten i en lang årrekke, som trener, anleggspådriver og dugnadshjelp, organisator i klubb og krets.

 


Årets utøver:
Håkon Grønsveen Olsrud, Nordbygda/Løten Ski. Selvskreven mottaker og omtalt over.Rekruttpris: Gyda Westvold Hansen, IL Nansen. NM vinner kombinert damer.Rekruttpris:
Kristoffer Kvarstad, Hamar Skiklubb. Sølv ind. og bronse stafett i Nordisk Juniorlandskamp.Kongeparets jub.pokal
: Ada Eide Longva, Ottestad IL og Morten A. Harkinn, Furnes Skiløperforening. Begge to er særs gode ambassadører for skisporten med gode holdninger, stor positivitet, de er sosiale og betydningsfulle for sine miljøer.Rekruttpris klubb: Åslia Skilag/Rena IL/Rena Alpinklubb her repr. ved Morten Sundal og Anne S. Kjøllestad. Stort rekruttarbeid på tvers av klubber og grener med tanke på allsidighet, utvikling sosialt og sportslig i SUM-perspektiv.

 

Siste del av vårmøtet var avsatt til grenspesifike møter hvor hver gren gjorde et tilbakeblikk sesongen, men ikke minst fikk gode innspill til neste sesong, dette på flere områder som terminlister, samlinger, satsingsområder/planer, informasjonskanaler/sosiale medier med mere. Mye av dette vil ytterligere bli gjenstand for diskusjon og kommer på agenda til høstmøtet og de meldte sonemøter. 

Da tar mange en liten og velfortjent pust i bakken, men snart barker sesongen 18/19 igang! Hedmark Skikrets takker for fremmøtet og delaktighet!

NIF-EPI03, 03