Hopp til innhold

Treningslederkurs

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for barn opp til 12 år, som i utgangspunktet ikke ønsker å ta hele Trener I.

Vi har satt opp tre steder vi kjører treningslederkurs, Nybygda, Løten og Kongsvinger

Kongsvinger : 23.10 kl 18.00 på Liermoen (Barmark ute) og 30.10 kl 18.00 (sted kommer)

Nybygda: Oppstart 28.10 kl 10.00-16.00 på Nybygda Skistadion (neste samling avtales med kursdeltagere, vi må vente til snøen kommer) Husk godt med klær, det blir barmark ute fra 10-12.30, drikke og matpakke

Løten: 6.11 kl 18-21 - barmark ute og 13.11 kl 18-21 teori inne, begge kvelder avvikles på Budor Skistadion

Tid: 16 timer.

Opptakskrav: Ingen forkunnskaper kreves. Nedre aldersgrense 16 år.

Gjennomføring: Kurset kan enten gjennomføres over en helg, eller over flere ettermiddager.

Hva: Treningsleder langrenn er et lavterskel kurs der det fokuseres på å lære praktiske øvelser som kan brukes til trening av barn på klubbnivå. Det legges opp til mye lek og moro med øvelser som påvirker skiferdigheten til barn og unge på en god måte. Det stilles ingen krav til deltakerne på kurset ut over tilgangen på ett par ski. 

Vi håper at dere ungdommer der ute i klubbene også blir med på kurs!

Oversikt over innhold i kurset

420.1.01 Utvikling av skiferdighet (2t teori+2t praksis)
420.1.02 Trenerrollen (1t e-læring+3t teori)
422.1.01 Skitrening på snø I (4t praksis)
422.1.02 Skitrening på barmark (4t praksis)

Kostander:  Kurset koster 500 kr pr deltager. Avgiften faktureres klubb i etterkant av kurset.

Påmelding her

Spørsmål kan rettes  kretskontoret. Hedmark@skiforbundet.no eller  tlf:482 98 805

nif-epi04, 04
NTB