Hopp til innhold

Kvalikkrenn og uttakskriterier 2018

Retningslinjer og uttakkriterier for LF og HL 2018

Retningslinjer for uttak/ puljeinndeling av løpere til deltagelse i Landsfinalen for jenter og gutter (U-14) og Hovedlandsrennet for jenter og gutter (U-16)

Hovedmålsetningen er at AK skal ta ut de beste løperne i kretsen. AK skal også velge lagleder/trener til mesterskapene og dette må gjøres i god tid før sesongen starter.

Uttakskriterier

 • Hedmark skikrets ved leder i alpinkomiteen eller utnevnt person av AK vil i samarbeid med de sportslige lederne i de enkelte klubber foreta det endelige uttaket. Dette er uttaksutvalget. Hvis kretsen har kretstrener har hun eller han ansvaret for uttaket. AK offentliggjør hvem som sitter i utvalget før kvalikrennene begynner.

AK OFFENTLIGGJØR ALLTID UTTAKET SKRIFTLIG til løper og/eller sportslig leder i klubbene. Tidligst 2 dager etter siste kvalikrenn og senest 1 uke etter.

 • Viktigste kriterium for uttak er de sportslige resultater den enkelte løper har fremvist i de angitte kvalifiseringsrenn iht terminlisten.
 • For sesongen 2017-2018 vil det bli gjennomført 7 kvalifiseringsrenn:
  3 stk SL, 3 stk SSL og 2 stk SG renn.
 • Av de nevnte 8 renn vil resultatene fra 6 renn være tellende, dvs de 2 dårligste resultatene kan strykes.
 • Det stilles som krav at alle 3 disipliner skal være med blant de til slutt 6 tellende renn.

Dette gjelder da for de løperne som kjører alle 3 disipliner.

(I tilfeller der løpere ikke er i stand til å delta på alle kvalifiseringsrenn og/eller alle 3 disipliner skal det fremlegges legeattest for at løperen fortsatt skal kunne være med i vurdering om uttak til HL/ LF. Ved fremleggelse av legeattest vil videre vurdering baseres på et helhetlig skjønn. Det kan da være riktig å se på enkelt omganger. Sportslige ledere (en fra hver klubb) har 1 stemme hver og AK/kretstrener har 1 stemme. Hvis dette blir aktuelt vil utvalget ha et møte for å gå igjennom saken før noe offentliggjøres).

 • For de løperne som ikke kjører fart vil 4 kvalifiseringsrenn i sl og ssl være tellende. De 2 dårligste strykes her også.
 • Løpere som deltar på ulike kvalifiseringsrenn, men som av ulike årsaker ikke ønsker å delta på HL/ LF bes om å informere AK om dette så snart som mulig slik at grunnlaget for uttaket ikke skaper unødige endringer og usikkerhet frem mot uttaket.
 • Poeng beregning:

1 plass er 20 poeng                                                                                                          

2 plass er 18 poeng
3 plass er 16 poeng
4 plass er 14 poeng
5 plass er 12 poeng
6 plass er 10 poeng
7 plass er 9 poeng
8 plass er 8 poeng, osv. til 15 plass som er 1 poeng.

Er det flere enn 15 Hedmark-løpere blir det likevel 0 poeng til plassering etter Hedmark-løper nr. 15.

 • Løpere som deltar i et renn, men som blir diskvalifisert eller bryter får 0 poeng.
 • Hvis løperen ikke deltar får han eller hun 0 poeng.
 • Ved poenglikhet legges det til et renn til som kriterium for å skille de dette måtte gjelde. Rennet som legges til skal være fra de angitte kvalifiseringsrenn iht terminlisten.
 • Ved fortsatt likhet i rangering vil leder i alpinkomiteen ta dette opp med de sportslige ledere i de enkelte klubber og utvise et nødvendig skjønn for å skille løpere rangeringsmessig. Det vil i denne sammenheng bli vektlagt resultater i enkeltomganger og kvalifiseringsrenn som har funnet sted nærmest HL/LF i tid.
 • Ut fra kretsens tildelte kvoter, med eller uten ekstra tildelinger, vil rangeringslisten nyttes for tildeling av plasser og puljer for et antall utøvere. Den med høyest poengsum vil få tilbud om deltagelse først, den med nest høyest poengsum vil deretter få tilbud osv. Dette til kretsens kvote er fylt opp. Høyest poengsum får pulje 1 osv.
 • Hvorvidt Hedmark skikrets skal stille med reserve, enten hjemme eller som medreisende løper, vil bli besluttet i samarbeid mellom alpinkomiteen og de sportslige lederne i de enkelte klubber. Uttatt reserve kan kun settes inn i tilfeller der uttatt løper ikke kan stille grunnet sykdom eller skader.
 • De uttatte løperne forplikter seg å delta i alle disipliner/øvelser under HL/ LF. Dette i henhold til: GJELDENDE ALPINT RENNREGLEMENT FOR SESONGEN.

 

Rangering i puljer til mesterskapene

 • I alle disiplinene blir puljene satt opp etter resultatene på kvalikrenn innen for hver enkelt disiplin i forhold til uttaket.
 • I forhold til utfor kan AK sin utvalgte trener/leder forandre på puljene etter tidene på trening og på SG resultatene hvis SG går før utfor. 
 • I forhold til SG kan trener/leder forandre på puljene etter resultatet på utfor hvis den kjøres før SG.

 

 

Kvalifiseringsrenn for Hedmark Skikrets sesongen 2018

SL: KM Brumunddal, Vang 1 og Vang 2. Kveldsrennet i Trysil vil bli brukt ved likhet i poengsum etter 3 renn.

SSL: KM Trysil, Renarennet og Hafjell (romjulsrennet). Gålå vil bli brukt ved likhet i poengsum etter 3 renn.

SG: KM Trysil og 2 gjennomkjøringer på Kvitfjellsamlingen arrangert av Lillehammer. Dersom usikkerhet om puljeinndeling vil AK bestemme dette.

 

Alpinkomitéen,

Hedmark skikrets

NIF-EPI02, 02