Hopp til innhold

TD-er Langrenn og Turrenn

Hedmark Skikrets har foretatt oppnevning av TD-er til sesongens renn

Listen finner dere her: TD-er 2017/2018

Alle opppnevnte TD-er får tilsendt listen.

Hedmark Skikrets er glade for at vi har så mange dyktige TD-er som tar på seg disse oppdragene, ellers får vi ikke avholdt  alle våre renn for barn og ungdom/voksne.

Imidlertid er det alltid behov for rekkruttering av nye TD-er og vi har hatt en litt liten deltagelse på våre kurs de senere år.
Vi vil derfor nå i vinter arrangere et nytt kurs hvor alle klubber som ikke alt har TD men arrangerer renn, plikter å ende en eller flere på kurs. Også andre som ønsker en slik rolle selvsagt.
De som går kurs vil da kunne få hospitere på et skirenn med en erfaren  TD, alt nå i vinter.
Det kan være nyttig før du stiller opp som TD alene. 

 

NIF-EPI02, 02