Hopp til innhold

Støtte til arrangementsutvikling

Hedmark Fylkeskommune utlyser midler til arrangmenentsutvikling

Fylkeskommunen har oversendt dette for bekjentgjøring til klubbene:

Nå er utlysing av midler til arrangementsutvikling innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv lagt ut på vår nettside:

https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Nyttig/Tilskuddsordninger

Søknadsfristen er 1. februar, og det skal søkes på elektronisk søknadsskjema!

NIF-EPI02, 02