Hopp til innhold

Påmelding samling 4 og 5

Junior og senior, Trysil 13.10-16.10 og 10.11-13.11. Oppdatert med samlingsplan4.

Viser forøvrig til egen sak om årets tilbud: Sesongen 16/17
Begge samlinger i Trysil:
Samling4 på SAS Park Inn i Fageråsen, 3-5 manns store rom.
Samling5 på Sas Radisson i Trysilfjellet.
Begge samlinger inkluderer frokost, lunsj og middag.

SAMLINGSPLAN:
Viser til nettsak linket inn over.
Samling4 er i utgangspunktet barmarkssamling.  Her finner dere påmeldte med romfordeling pr 06.10: Påmeldte samling4 
Samling5 er snøsamling.

Program Samling4

UTSTYR:
Iht samlingsplan.

Hvis behov for info, kontakt Björn: 467 94 613/bjoernilsemann@gmail.com

Egenandel pr utøver kr 2100,-  som inkl all måltider.
Kan være greit med noe ekstra mat til mellommåltid/kvelds. Utstyr ellers som vanlig.

Som tidligere informert, MÅ vi ha deltakelse fra klubb/personlige trenere også for å få gitt godt nok tilbud til alle. Samtidig er dette bra for kompetanseflyt og det er sosialt!
Trenere melder seg på samme sted som løperne.

Påmeldingsfrister:
Samling4:
02.10 kl 2400 - Påmeldingslink: Samling4
Samling5: 26.10 kl 2400 - Påmeldingslink: Samling5

NIF-EPI03, 03