Hopp til innhold

Påmelding samling3

Junior og senior, Natrudstilen - 23.09.-26.09

Viser forøvrig til egen sak om årets tilbud.

Påmeldte: Påmeldingsliste

SAMLINGSPLAN:

•Økt  Når                 Hva/lengde 
•1   Fredag 10:00    (valgfritt) Løp & styrke  1:20
•2  Fredag 17:00     Løpstest ca: 16-20 min  1:30  
•1  Lørdag 9:30       Testrenn RS skate  1:15-1:30 
•2  Lørdag 16:00     Rolig langtur løp+fotball  1:45 
•1  Søndag 9:30       Elghufs i3-4    1:20-1:45 
•2  Søndag 15:00     Rolig langtur RS klassisk  2:00-3:20 
•1  Mandag 9:30        Skate RS i3-drag/teknikk  1:30-2:30


UTSTYR:
Iht samlingsplan + all tørrmat/drikke, sengetøy!

Hvis behov for info, kontakt Björn: 467 94 613/bjoernilsemann@gmail.com

Egenandel pr utøver kr 1850,-  som inkl middag fredag, lørdag og søndag, lunsj fredag, lørdag, søndag og mandag.
Ta med all tørrmat og drikke til eget bruk, sengetøy. Utstyr ellers som vanlig.

Som tidligere informert, MÅ vi ha deltakelse fra klubb/personlige trenere også for å få gitt godt nok tilbud til alle. Samtidig er dette bra for kompetanseflyt og det er sosialt! Trenere melder seg på samme sted som løperne.

Påmeldingsfrist: 09.09 kl 2400.

Påmeldingslink: Påmelding Samling3 (Gjelder også trenere) 

NIF-EPI03, 03