Hopp til innhold

Forskningsdager ved Høgskolen i Hedmark

Spennende idrettsrelaterte temaer, onsdag 28. sept 2016

Høgskolen i Hedmark ved kompetanseknutepunktet En region i bevegelse inviterer til:

Temakonferanse om inkludering i idrett og kroppsøving.

Tidspunkt: Onsdag 28. september kl 12.00-15.30.

Tema: Garderoben i gymmen – et inkluderende rom?, Pedagogisk entreprenørskap, Aktiv Læring – basistrening og inkludering, Digitale læringsressurser, Overgangen mellom barne- og ungdomsidrett/frafall, Utfordringer og muligheter ved trener- og lederutdanning i norsk idrett og Rekruttering og tilrettelegging for trenere.

Målgruppen er ansatte i skoler/SFO, høgskoler, idretten, offentlig forvaltning, frivillig sektor og andre interesserte.

Konferansen er gratis!

 Se fullstendig program   -     Klikk her for å melde deg på temakonferansen(Påmeldingsfrist 20. september)

 

Åpne paneldebatter: 1. Tema bevegelsesglede/idrett/skole. 2. Økologisk mat 

TidspunktOnsdag 28. september kl 18.00-20.45

Se program for paneldebattene     -   Det er ingen påmelding til paneldebattene.

Konferansen  avsluttes kl 15.30. De som ønsker å få med seg paneldebattene kan bruke tiden mellom konferanse og debatter til middag og trening. Family SportsClub sponser gratis trening i tidsrommet 16.00-18.00 og middag kan kjøpes i kantinen på Terningen frem til kl 17.30.

 

Velkommen til en helaften med inkludering i idrett og kroppsøving i fokus!

NIF-EPI03, 03