Hopp til innhold

Fellesopplegg hovedrenn HL, JR og SR

Påmelding til overnatting og smøretjeneste hovedrenn. NB! Frist er 15. september for alle renn!

Påmeldingen gjelder flg kategorier i prioritert rekkefølge:
1. Løpere
2. Påmelding til kretsens støtteapparat (angi hva det kan bidras med)
3. Klubbens ledere/trenere/støtteapparat (hvis plass)
4. Øvrige (hvis plass)

Vedr pkt 2 over så gjenreises en sterk kretsbasert smøretjeneste. Denne vil være dugnadsbasert i den forstand at man er sikret overnatting (gratis), men for å få ned kostnader for utøverne vil det ikke være ytelser utover dette.

Det er viktig at vi får inn alle påmeldinger nå, for å få kunne bekrefte kretsens påmeldinger i vinter. Etter 1. oktober kan vi mest sannsynlig ikke skaffe evt overnatting før helt inn i arrangementet og dette vil være et sjansespill. 
Påmeldingen vil være bindende hvis vi ikke får "solgt" den igjen ved en evt avbestilling.

 

Link til NSF: Terminlistens hovedpunkter 2016/2017

 

ARRANGEMENTER:

---
Hovedlandsrennet på Tolga:

Hedmark Skikrets har 80 plasser primært for løpere og støtteapparat på Vingelen Skole. Overnatting på flatseng inkl alle måltider. Vedtatt på kretsens/LKs vårmøte.
Påmelding: Påmeldingslenke HL

---
NC/NM Junior på Nes, Voss, Harstad:

Ny ordning vedtatt på NSF/LK høstmøte/vårmøte. Informasjon gitt på Hedmarks vårmøte. Overnatting på hotell.
Alt er booket av NSF frem til 1. oktober. Sentral fordeling fra NSF av overnatting ift størrelse på krets. Overnatting gis primært løpere og kretsens støtteapparat. Etter 1. oktober slippes overskytende plasser fritt.
Påmelding: Påmeldingslenke Junior

---
Senior, alle renn:

Bookes iht påmeldinger som før. Overnatting hytter/hotell.
Påmelding: Påmeldingslenke Senior

---
Ved spørsmål/behov for ytterligere informasjon, kontakt kretskontoret: hedmark@skiforbundet.no eller 482 98 805