Hopp til innhold

Invitasjon/innkalling møte

Langrennskomiteen viser til tidligere nettsaker og informasjon gitt på vårmøtet og i andre fora. 

Det inviteres/innkalles til møter vedrørende sportslig satsing/samarbeid junior og senior i Hedmark Skikrets. 

Sted: Idrettens Hus, Løvstadveien 7, 2312 OTTESTAD.

Dato: Mandag 9. mai.

Møte 1 JUNIOR kl 1730-1900:
Målgruppe: Trenere og sportslig apparat klubber, team og skoler.
Agenda:
1. Presentasjon av trener/koordinator Björn Ilsemann.
2. Felles plattform/utviklingsarena
3. Samlingsplan med fokusområder

Møte 2 SENIOR kl 1900-2030:
Målgruppe: Seniorløpere evt seniorløpernes trenere.
Agenda:
1. Presentasjon av trener/koordinator Björn Ilsemann.
2. Hva/hvordan/hvorfor - veien videre, åpen diskusjon
3. Konkretisering av pkt 2, felles samlingsplan/støtteapp renn?

Vel møtt!

NIF-EPI03, 03