Hopp til innhold

Et lite tilbakeblikk… og arbeidet framover.

Mette oppsummerer sesongen for oss.

Så ble det mai .... og da tyder vel alt på at skisesongen 2015/16 er over. Vi kan se tilbake på en vinter som har gitt oss mye hodebry pga sen snø, lite snø, kulde og mildvær, men er det en ting som er sikkert så er det at været får ingen gjort noe med. Det vi kan gjøre er å ta til takke med den vinteren og de forholdene vi får og gjøre det beste ut av det. Og det har vi gjort.

Mange har nådd sine mål, noen har kanskje ikke gjort det. Det har vært stor aktivitet i kretsens mange klubber både for små og store. 8335 deltagere har vært med på renn i kretsen. ( Birken kommer i tillegg). Det er mange, men det kunne vært enda flere når vi tar i betraktning de fine mulighetene vi har på Hedmarken til å bruke ski.  Mange nye er rekruttert inn i skifamilien og noen har dessverre valgt å gi seg av ulike årsaker. Nå skal vi tenke framover, og sesongen 2016/17 er allerede godt i gang.

Hedmark skikrets har denne sesongen hatt fokus på å jobbe langsiktig og strategisk med utvikling, kompetanse og gode aktiviteter. Dette arbeidet skal vi fortsette med framover – helt i tråd med handlingsplanen som ble vedtatt på Kretstinget 2015. Vi ønsker å bidra til at det bygges gode solide klubbmiljøer som kan skape den beste rammen for utøveren som skal være i fokus. Og med  utviklingstrappa til NSF som verktøy skal vi få til det gjennom godt samarbeid på tvers av alle skisportens mange aktører. Sammen skal vi skape gode rammer for de som ønsker å bli best mulig og de som vil være med for at ski er gøy – gjerne også på tvers av grenene.

Vi har satt idrettens verdier på dagsorden, og vi ønsker at alt arbeid og all aktivitet i skifamilien skal preges av idrettens verdier som er glede, fellesskap, helse og ærlighet. Gjennom de verdiene skal vi sammen skape mange gode og glade skiløpere. Og hvordan skal vi gjøre det? Jeg mener at alle må begynne i seg selv – hva gjør du? Hva gjør trenere, klubben, tillitsvalgte, ansatte, støtteapparat og andre og hvilke forventinger har du til hva de ulike aktørene gjør? Hvordan snakker vi sammen? Framsnakker vi hverandre og de gode tingene vi gjør for idretten vår? Oppfører vi oss som gode tillitsvalgte / ansatte? Er vi gode forbilder for barn og unge?

Og idretten er tuftet på frivillighet, vi er avhengig av at veldig mange har lyst til å bruke sin fritid på å bidra inn i skisporten. Og for at man skal ha lyst til det må det være gøy og man må føle at man får være med på å bidra til å nå de mål som settes. Dugnad og frivillig arbeid er sosialt hyggelig og man treffer utrolig mye hyggelige mennesker som har de samme interessene som en selv – egen klubb og andre klubber. Dette må vi ta vare på folkens. Vi må ikke la idretten bli så preget av alvor at vi mister det fokuset, for da mister vi også mange viktige menneskelige ressurser i idretten. Da klarer vi ikke å skape gode aktiviteter og gode møteplasser for barn og unge, og vi vil heller ikke lykkes med å få fram de gode resultatene for de som ønsker det.

Det skjer mye framover nå, og jeg oppfordrer alle til å følge med på våre hjemmesider og facebook for å være oppdatert på siste nytt. Siste helgen i mai er det Skiting i Trondheim, og det er også vårmøter for alle grener. På Tinget skal det nye skipolitiske dokumentet til NSF vedtas, og det blir et viktig verktøy for NSF, kretser og klubber framover.

Jeg ønsker dere alle en riktig god forsommer. Bruk den fine årstiden til fine aktiviteter utendørs og nyt sol og varme som snart er i anmarsj.  Også er det lov å bevilge seg litt fri også etter en lang vinter på ski…

Vi høres! 

Mette

NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge