Hopp til innhold

Vårmøte avholdt

God deltakelse og engasjement på kretsens vårmøte 22.04.

Det møtte nær 50 deltakere på kretsens vårmøte på Terningen Arena, Elverum. 

Kretsleder bistått av adm.sjef hadde en bolk med generell informasjon før Utviklingssjef Brit Baldishol NSF Langrenn holdt et meget interessant og tankevekkende innlegg med både skrått og direkte blikk på sportslig status i Hedmark Skikrets. God diskusjon hvor vi er alle enige i at et stort utviklingspotensiale finnes!

Etter en kort break og en matbit avholdt hopp/kombinert og langrenn sin vårmøter med evaluering/tilbakeblikk på sist sesong og planer for neste.

Kretsleders fremlegg

Brit Baldishols fremlegg  Statistikk Hedmark

Gjennomgått i hopp/kombinert

Gjennomgått i langrenn

NIF-EPI03, 03