Hopp til innhold

Nyansettelse Langrenn

Björn Ilsemann er engasjert som trener/koordinator JR/SR sesongen 16/17

Det har vært nedlagt et stort arbeid i planlegging av kretsens tilbud for neste sesong. Dette har i praksis pågått hele etterjulsvinteren.

Det har gjennom siste året blitt utviklet/tilkommet flere gode aktører gjennom skole og team, som sammen med klubbene er potensielle "leverandører" av løpere inn til et felles kretsopplegg.
Men det ansees som svært viktig å få noen samlinger som samler hele Hedmark, både ift spisset sportslig innhold og det sosiale. Dette ble også gjennomgått på kretsens vårmøte sist fredag!

Tilbudet Hedmark Skikrets vil gi er en samlingsplan bestående av 4 samlinger på høst for JR/SR, fra og med 17-årsklassen til vinteren For SR vil dette vurderes utvidet. Samlingsplaner, fokus og tidsfastsetting vil bli foretatt i nærmeste fremtid, uke 19,  SAMMEN med de andre sportslige aktørene som er referert over. 

Som trener, koordinator og organisator (sammen med krets), er Björn Ilsemann altså engasjert. Foruten ansvar for samlingene vil han være en stor ressurs for langrenn i Hedmark med løpende dialog med de øvrige aktører.

Björn er pr dato tilsatt trener på som trener på NTG-U Bærum og har arbeidet i lignende struktur for Oslo-miljøet. Han har gjennomført hele NSF trenerløype og er tidligere aktiv på høyt nivå i Tyskland. Han kjenner forøvrig flere av hedmarkstrenerne fra kurs, seminarer og Trenerklubben. På sikt er hans plan å bosette seg fast på Hedmarken.

Hedmark Skikrets mener med dette løfte og spisse de allerede gode lokale miljøer, sammen er det grobunn for utvikling!

NIF-EPI01, 01