Hopp til innhold

Fagdag trenere

Vellykket kvalitativ fagdag på Høgskolen/Terningen Arena

I overkant av 20 aktive trenere benyttet seg av anledningen til å høre forsker- og undervisningsmiljøet fra Høgskolen i Hedmark sammen med fagpersonalet fra Olympiatoppen, på fagdagen/seminaret som ble avholdt lørdag 23.04.

To gode foredrag ved Sigbjørn Litleskare fra Høgskolen i Hedmark og Joar Hansen fra Høgskolen i Lillehammer/OLT, startet dagen. En meget aktiv og engasjert forsamling, relaterte dette opp mot sine erfaringer og meninger. Dette førte til gode dialoger!

Fv. Sigbjørn Liltleskare HIHM, Joar Hansen HIL/OLT og Erlend Slokvik OLT.


Etter lunsj var det to bolker med gjennomgang av testeksempler, saløvelser og labtest (laktat) som kan utføres på Terningen Arena.


Knut Westlie og Ingeborg Lunde HIHM.


Fra laben


Fra salen

Ideen om å avholde en slik fagdag, ble unnfanget under et samarbeidsmøte mellom høgskolen og Hedmark Skikrets i vinter. Hedmark Skikrets arbeider nå aktivt med å være en slags koordinator og få de enkelte miljøer og fagpersoner til å spille sammen for gjensidig kompetanseflyt og utvikling. 
Tilbakemeldingene fra deltagerne var unisont gode og det vil komme flere slike "happeninger"!

NIF-EPI02, 02