Hopp til innhold

Ungdomsløft i norsk idrett – Hva skjer?

REFERAT fra møtet finner du her.

Ungdomsløftet i norsk idrett – hva skjer?

En oppsummering fra møtet i regi av Hedmark Idrettskrets

Erik Ulateig fra YOG2016 innledet med å oppsummere ungdoms OL 2016. Det ble en suksess, og gjennom forberedelser og arbeidet fram mot, under og etter YOG2016 har fokuset vært ungt lederskap og arven etter OL. Totalt var det 3170 frivillige – av de var 57% under 30 år og 817 var under 20 år. 200 ungdommer har vært gjennom NIF sitt ung leder program, og disse er motiverte og klare til å bidra inn i lokalidretten hvis idretten er klare til å gi de mulighet. Spesielt kan nevnes at det ble utdannet 40 nye speakere til YOG 2016, og flere tunge lederposisjoner ble besatt av ungdom under 20 år.

Unge inspireres best av andre unge, men det gir like mye viktig læring å koble erfaring med ungt pågangsmot og entusiasme.

To lokale unge ledere fra YOG2016 og NIF sitt lederprogram, Ingrid Marie Flatebø Løften og Maren Lindberg delte sine historier med oss. Hvordan de startet på lederkurs, og alt de fikk oppleve og lære fram mot jobben som frivillig under YOG2016. En spennende reise som har gitt de mye god erfaring og kompetanse som de gjerne deler med lokalidretten om de får mulighet. Men like viktig er erfaringen de tar med seg videre i livet, og mener selv at engasjementet i idretten har gitt de mange flere muligheter for framtiden

Synne Berteussen, også en lokal YOG frivillig fortalte om sin vei inn i idretten. Friidrettsutøver som opplevde skader og stort prestasjonspress og tenkte – gidder jeg dette eller skal jeg fortsette? Hun syntes det var gøy, så hun fortsatte – ikke med idrett men i styret i klubben, og nå er hun leder i friidrettsklubben sin i en alder av 23 år. Hun stilte spørsmål om tør idrettslederne å satse på ungdommene?

Lars Freng, mange års erfaring som speaker delte sine erfaringer fra opplæringen av nye speakere til YOG2016. 40 unge er klare til å bidra. Gi de plass og mulighet var hans budskap. Viktig å møte ungdommen på ungdommens premisser og arenaer. Ungdom som speaker på klubbrenn kanskje? Eller utegående reporter for å skape det lille ekstra?

Det ble noen gode diskusjoner rundt  salen, og kort oppsummert noen punkter som vi kan ta med oss, og jeg håper du kan bruke i klubbhverdagen lokalt:

  • Gi de unge plass og mulighet

  • De trenger veiledning, men vil gjerne klare selv

  • Være flere sammen

  • Finne rett oppgave til rett person

  • Mestringsfølelse

  • Gi de ansvar og la de prøve

  • Ungdommene er en viktig ressurs – de vet hva ungdommene vil ha og kan bidra til å hindre frafallet i idretten

  • Eget ungdomsstyre i klubben? Gi ansvar for et arrangement for eksempel.

  • Tilby andre alternativ enn aktiv og konkurranse – lavterskeltilbud.

  • Kan vi tilby de unge litt betalt for jobben – så er vi konkurransedyktige ifht andre jobber de gjerne tar på seg for å tjene litt penger?

Mange gode poeng kom opp, og dette er noe som følges opp videre. Du kan ta tak i dette ved å tenke hva du kan bidra med inn i egen klubb.
Og ungdommene selv må ikke være redd for å melde seg til tjeneste – det er det skiidretten vil!

Lykke til!

Mette

NIF-EPI02, 02