Hopp til innhold

Kretslagsevaluering

Klubbtrenere/ledere innkalles til møte

Til klubbtrenere langrenn, Hedmark skikrets 

Evaluering kretslaget 2015/16

Det går mot slutten av sesongen 2015/16 og planleggingen av neste sesong er allerede i gang. Langrennskomiteen i Hedmark skikrets jobber nå med ulike modeller for hvordan kretsen kan støtte opp om de løperne som ønsker å satse framover på ski.

I dette arbeidet ønsker vi en tettest mulig dialog med klubbtrenerne rundt om skikretsen. Vi ønsker tilbakemelding på hvordan opplegget sist sesong har fungert, og ikke minst ønsker vi å se framover for å bygge en modell hvor vi ser på helheten i tilbudet gjennom klubb, skole og krets.

Det inviteres derfor til evalueringsmøte på kretskontoret i Idrettens Hus, Løvstadveien 7, OTTESTAD

tirsdag 15. mars kl. 18.00.

Håper du har anledning til å delta slik at vi får til et best mulig opplegg for den enkelte løper.

 NB! Dette er for klubbtrenere/ledere, utøverne vil ha en egen evaluering.

Det KAN bli mulighet for å delta pr telefonkonferanse. Behov for tlf, må meldes inn til hedmark@skiforbundet.no.

Hedmark Skikrets
LK.

NIF-EPI01, 01