Hopp til innhold

Skitilbud i videregående skole

På besøk hos våre videregående skoler med tilbud innen SKI

Hedmark Skikrets har i vinter invitert seg til våre videregående skoler som har ski som eget tilbud. Dermed har vi avholdt møter med Trysil Videregående skole, Wang Toppidrett og Nord-Østerdal Videregående skole. Trysil tilbyr Alpint, freeski og langrenn, Tynset og Wang tilbyr langrenn.

Bakgrunnen for dette er at disse «tar hånd om» våre utøvere og vi har sett behov for og ønsker å utvikle samarbeid mellom klubb/team, skole og krets evt kretslag i utviklingen av utøvere og miljøene/regionene rundt. Senere i vår skal vi også ha møte med Høgskolen i Hedmark med samme hensikt, nemlig å utvikle både skole og sportslig satsing for våre utøvere i et lengre perspektiv.

Siden Wang etablerte seg høsten 2015 på Hamar, som vi heiet sterkt på og var pådriver for som best vi kunne, har det skjedd mye innen videregående skole i vårt fylke.
Tynset har fått sin Spisset Toppidrett fra fylket som gir skolen bedre muligheter i oppfølging og tilrettelegging.
I Trysil har kommunen vært pådriver for en etablering av teamstruktur rundt utøverne for å gi de som velger å gå der, et mer helhetlig tilbud enn tidligere. Det må presiseres at deltakelsen i Teamet er frivillig.
Hedmark Skikrets er svært glade for denne utviklingen, som gir våre utøvere bedre tilbud nærmere bosted og opprinnelig miljø og familie enn de har hatt til nå.
I tillegg vil Hamar Katedralskole også fortsette med sitt tilbud, og dette er nå bedre integrert i skolen. Wang og Katta samarbeider godt med de lokale klubber og Skiteam Hedmarken.
Alle skolene har nå på plass en sterkere sportslig satsing med høyere kompetanse, enn de i de foregående år har hatt. I samarbeid med lokale klubber/team/krets, mener vi at dette gir gode nok tilbud i Hedmark, som vil virke utviklende og stimulerende for flere enn de utøvere som går på de enkelte skoler. Miljøene rundt tror vi også vil utvikles, både i bredde og topp samt virke rekrutteringsfremmende for yngre. Det er nettopp i samarbeidet, vi mener mye av nøkkelen til suksess ligger!

Hedmark Skikrets vil fortsette samarbeidet med disse aktører, samhandle og være en litt koordinerende part i forhold til planer, felles samlinger/aktiviteter osv. Alle har vi samme målsetting om å legge til rette for en best mulig utvikling for satsende skiløpere. Vi skal også bruke og knytte til oss flere aktører i dette som Olympiatoppen og forbund. Flere oppfølgingspunkter/møter er alt bestemt.

Fortsatt så vil kanskje enkelte finne det mer spennende og attraktivt å reise ut, men skikretsen vil støtte opp under den utvikling som nå er i gang på skolene og i miljøene rundt og har sterk tro på de fordeler dette gir utøverens satsing på skole og idrett.
Så skal man tro at vi har glemt de som ønsker en ordinær studiespesialiserende eller annen praktisk utdanning. Det har vi ikke, men disse må som før være sterkere avhengig av sitt ordinære apparat enn de som kan og ønsker å kombinere skole med en mer spisset og integrert sportslig satsing.

Vi håper på stor søkning til de respektive skoler, mulighetene er bedre og flere enn på flere år! Ta gjerne kontakt med kretskontoret ift informasjon osv!

Lykke til med de valg som må tas!

Les mer om tilbudene på skolenes sider på nett og Facebook:
Tynset: Hjemmeside skole   Facebookside idrett
Trysil: Hjemmeside skole   Facebookside idrett   Facebookside Freeski/Snowboard   Hjemmeside Snow Team Trysil
WANG: Hjemmeside   Facebookside

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix