Hopp til innhold

Styre- og grenseminar på Pellestova

En hilsen fra helgas samling

Hei Skivenner!

I helga har administrasjonen, styret og alle tillitsvalgte i grenene i skikretsen vært samlet på Pellestove sammen med Oppland Skikrets. Det er andre gang vi arrangere en samling for alle, sammmen med Oppland.

Vi har forpliktet oss til å jobbe med flere viktige områder gjennom vår vedtatte handlingsplan. Områdene vi skal ha fokus på er Toppidrett, breddeidrett, anlegg, økonomi, integrering, kompetanse, arrangement, kommunikasjon og anti doping. Viktige områder alle sammen for å nå målet om mange gode og glade skiløpere.

I helgen har vi blandt annet hatt fokus på kompetanse. Vi er til for skiklubbene våre, og hvordan kan skikretsen bidra til å legge tilrette for å øke kompetansen og kunnskapen ute i klubbene våre?  Gjennom gode tiltak og riktig fokus vil vi klare dette, og det har vi hatt fokus på i helgen.

Det har vært grenvise møter, både felles og kretsvise, vi har hatt felles og kretsvise styre- og AU møter. Terminlister er spikret 0g vi har blitt enige om ulike tiltak vi skal sette i gang i kretsen. De tillitsvalgte har blitt bedre kjent med hverandre og bygget nettverk både internt i krets og på tvers av kretsene. Skiforbundet var også tilstede og delte nyttig informasjon om utdanningsløpet og treningstrappa i NSF med oss.

Pellestova var en fin ramme for samlingen. Vi klarte å fylle alle dagen med gode møter, ble kjent med nye tillitsvalgte, satt oss nye mål, lærte noe nytt, hyggelig og viktig teambuilding, litt fysisk aktivitet og skapte motivasjon og entusiasme til å jobbe videre for Hedmark Skikrets.

Snart kommer snøen og vi er i rute til å bidra på vår måte slik at den kan fylles med gode skiaktiviteter igjennom hele vinteren.

Takk til alle som var med og bidro til at dette ble en velykket helg som garantert kommer skidretten i Hedmark til gode!

Hedmark Skikrets har opprettet en side på facebook - vi oppfordrer alle til å like og følge oss på  Facebook. Her legges det ut saker som linkes til vår hjemmeside.

Har du tips eller saker du ønsker og dele med andre, si fra til kretsleder Mette Thorslund på Mette@jobzone.no eller til en av oss i administrasjonen Ingrid.afseth@skiforbundet.no  janolav.andersen@skiforbundet.no

Skihilsen Mette og Ingrid

NIF-EPI01, 01