Hopp til innhold

Søknad om hovedrenn

Ønsker dere å arrangere nasjonale mesterskap i nordiske grener eller Statoil NC-renn i 2018 og 2019? Søknadsprosessen starter nå.

Vi minner om at fristen for å søke nasjonale mesterskap i sesongen 2018/2019 er 1. oktober.

Informasjon om søknadsprosedyre og kriterier finnes på Skiforbundets hjemmeside 

I tillegg ønsker NSF flere søkere til følgende mesterskap som foreløpig ikke er tildelt i 2017/2018:
NM junior, langrenn
Hovedlandsrennet 

Søknader om nasjonale mesterskap sendes oistein.lunde@skiforbundet.no

Supplerende dokumentasjon og vedlegg godkjennes ettersendt innen 30. oktober. 

Søknad om nasjonale langrenn (Statoil Norgescup senior og junior og mønstringsrenn, Jr VM). Søknad for sesongen 2016/2017 gjøres innen 1. oktober. Har dere ikke søknaden klar innen da, øsner vi et signal på om dere vil søke, så kan dere ettersende søknad og annen informasjon innen 30. oktober.

Her er oversikt over hvilke renn det er mulig å søke på (renn merket med gult)

Mer informasjon og oversikt over hva søknaden skal inneholde

Her er en oversikt over forventet deltagerantall i ulike renn det går an å søke på

Søknader Statoil Norgescup og mønstringsrenn, JrVM sendes asgeir@skiforbundet.no

For mer informasjon ta kontakt med
Øistein Lunde, tlf. 924 47076
Asgeir Moberg, tlf. 900 24 700

nif-epi04, 04