Hopp til innhold

Høstinfo fra Hedmark Skikrets

Hei alle skivenner!

I skrivende stund har det blitt september og høsten er et faktum – med alt det gode det fører med seg. Vi er et skritt nærmere vinteren og tiden på året skifamilien liker aller best.
Håper sommeren har vært bra for alle, og at de som ønsket det har fått gjennomført gode aktiviteter og bygget en solid plattform med overskudd og energi som skal holde gjennom en lang vinter.

Jeg har observert en stor grad av aktivitet i skikretsen gjennom sommeren – både når det gjelder klubbarbeid, barmarksamlinger, skiskoler, konkurranser, treninger, motbakkeløp, snøsamlinger, nettverksbygging, sosiale møteplasser og mye mer – og det er veldig bra!

For å si litt om hva som skjer framover så vil jeg oppsummere med noen punkter:

  • Helgen 11. – 13. september er det samling for styret, grenkomiteer og administrasjonen i HSK og OSK på Pellestova. Vi vil fortsette samarbeidet over grensen med OSK, og skal gjennom helgen finne gode områder vi kan samarbeide på – både når det gjelder aktivitet, kompetanse, administrasjon og terminlister.
  • Vi vil jobbe kontinuerlig med tiltak knyttet til handlingsplanen som ble vedtatt på kretstinget. Vi har 9 fokusområder vi skal jobbe med, og det er breddeidrett, toppidrett, kompetanse, integrering, kommunikasjon, antidoping, arrangement, økonomi og anlegg.
  • Det er nå lagt ut invitasjon til ulike kurs utover høsten. Sjekk hjemmesiden for mere info og meld dere på. Det er viktig med kompetanseheving i klubb – økt kompetanse skaper bedre og økt aktivitet..
  • Høstmøte på Rena 24. oktober – nærmere info kommer, men årets høstmøte legges til Rena ifbm hoppsamling som skal være der. Oppfordrer klubbene til å møte – det blir både generell info fra kretsen og evnt eksterne og info og arbeid for den enkelte gren. Det blir også fysisk trening for barn og unge.
  • Det jobbes med terminlister i alle grener. Disse blir presentert og lagt ut etter hvert som de blir klare.
  • Høstmøte i skiforbundet helgen 18. oktober, kombinert med anleggsseminar. HSK vil være godt representert på møtet, og info derfra kommer i etterkant av møtet.
  • Ellers blir høsten preget av mange samlinger, stor aktivitet og mye arbeid både i krets og ute i klubbene. Og plutselig kommer skiføret, og det er jo noe vi kan glede oss tilJ
  • Med høsten kommer mørkere kvelder – husk refleks når dere er ute langs veien til fots, på sykkel eller på rulleski..
  • Er det noe dere lurer på eller ønsker å formidle, så ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede, administrasjonen eller andre i styret – vi er til for dere!

Jeg ønsker dere alle en god og aktiv høst. Husk at vi alle sammen jobber for å skape gode aktiviteter og møteplasser som igjen skal gi oss mange gode og glade skiløpereJ

 Sporty  høsthilsen fra Mette

NIF-EPI01, 01