Hopp til innhold

Hedmark Skikrets kretslag

Tommy Olsen har sagt opp stillingen som kretslagstrener

Tommy Olsen har sagt opp sin stilling som kretslagstrener etter eget ønske. Tommy vil bli med som planlagt på samlingen på Savalen kommende uke og bidra til planlegging av neste samling fram til fratreden fra stillingen 1. august.

Det planlagte kretslagstilbudet vil ikke bli endret som følge av dette. Langrennskomiteen har igangsatt arbeid med å sikre nødvendig ledelse og trenerkrefter til kretslaget framover.

Som leder for langrennskomiteen beklager jeg denne oppsigelsen sterkt, og jeg skulle gjerne hatt med Tommy videre. Tommy har gjennom et sterkt personlig engasjement og høy treningsfaglig kompetanse bidratt til en betydelig utvikling i kvalitet og innhold i kretsens trenings- og samlingstilbud. Tommy skal ha stor takk for det arbeidet han har nedlagt.

Det er nå opp til langrennskomiteen, trenere, klubbledere og ikke minst utøvere å bygge videre på arbeidet som er gjort og sørge for å videreutvikle kretslagsopplegget i fortsettelsen.

 

Helge Brynestad
Leder av langrennskomiteen
Hedmark Skikrets

NIF-EPI03, 03