Hopp til innhold

Hilsen fra ny kretsleder

Hei gode skivenner!

Selv om vi fortsatt skriver mai, sommeren er i anmarsj og skiene er lagt på hylla for en liten stund – er det faktisk ikke lenge til vi igjen skal tenke på en ny skisesong – og noen har vel allerede startet sin trening fram til vinteren som kommer.

Jeg takker for tilliten under Kretstinget i Elverum i mai, og ser fram til å ta fatt på vervet som leder for Hedmark skikrets.

Skiidretten i Hedmark har en lang og god historie – full av gode prestasjoner, mye aktivitet i topp og bredde, gode anlegg, ca 80 små og store skiklubber i alle deler av fylket og mange hundre frivillige som gjør en kjempeinnsats med sitt bidrag til skiidretten på mange ulike områder.

Hedmark skikrets skal arbeide til det beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Vi skal arbeide for at alle skal gis mulighet til å utøve skiidrett å få mange gode og glade skiløpere, og arbeidet vi gjør skal preges av verdiene som skal prege all norsk idrett – nemlig glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Dette skal vi gjøre gjennom å jobbe målrettet i styret og ute i grenkomiteene med handlingsplanene som ble vedtatt på Kretstinget. Alt det gode arbeidet som er gjort og som gjøres skal videreføres, og det er også områder vi kan bli bedre på. Arbeidet i kretsens styre og administrasjon skal selvfølgelig komme alle klubbene og deres medlemmer til gode. Utover sommeren vil vi i styret jobbe videre med dette. Vi vil bruke klubbundersøkelsen som ble sendt ut tidligere i vår, der klubbene har kommet med innspill på hva de mener Hedmark skikrets kan og bør jobbe med for å bidra ut i klubbene som skal skape de gode skiaktivitetene.
Jeg mener at god aktivitet i klubbene skapes ved god kompetanse både på idrett, anlegg og organisasjon ute i klubbene. Kretsen ønsker å være på tilbydersiden og tilbud om kurs vil komme.

Hovedområdene vil skal jobbe med framover er bredde- og toppidrett, integrering, anti doping, arrangement, anlegg, kompetanseutvikling, økonomi og kommunikasjon. Dette er forankret i handlingsplanen til Norges Skiforbund og Skipolitisk dokument – som er styringsdokumenter for alt arbeid innen skiidretten.

Skiidretten er en god merkevare, og det er mange som er engasjert i og har en mening om idretten vår. Hedmark skikrets ønsker å være synlig og tilstede – både ute der aktivitetene foregår, men også i aktuelle fora der det er naturlig at skiidretten er representert.

Neste helg er det vårmøte i Norges skiforbund, men kretsledermøte og grenvise møter. Jeg ser fram til en helg med kunnskapsrike skivenner og gode møter for å jobbe fram tiltak vi kan ta med tilbake til krets og klubb. Første styremøtet til nytt styre blir første uken i juni, og ellers er det tett dialog med administrasjonen som sørger for den daglige driften av ski Hedmark.

Er det noen som ønsker å komme med innspill og forslag er jeg veldig mottagelig for det – husk at ingen blir best alene og skal vi bli bedre må vi gjøre hverandre bedre sammen.

Ønsker alle en god og aktiv forsommer.
Sporty hilsen fra

Mette Thorslund
Leder Hedmark skikrets
#pålagmedallesomlikersnø

NIF-EPI03, 03