Hopp til innhold

Kretslag Langrenn 2015/16

Invitasjon til søknad om opptak på kretslaget

VIKTIGE RAMMER

 • Kretslaget for sesongen 2015 – 2016 vil bestå av utøvere som er juniorer fra M/K 18-20 (96-98) eller seniorer U23 (93-95). Det vil bli etablert et eget samlingsbasert tilbud til M/17 og eldre utøvere som ikke deltar på kretslaget.
 • Det vil være strengere krav til opptak på kretslaget enn forrige sesong
 • Det vil være begrensninger på antall deltakere utfra lagets trenerkapasitet og det vil bli prioritert å tilby egen dametrener.
 • Alle utøvere som tas ut vil få tilbud om å ha sin hovedtrener knyttet til kretslaget. Dersom utøveren har sin hovedtrener utenfor kretslaget vil det være en forutsetning at utøveren har en trenings- og utviklingsplan som er fullt ut samordnet med opplegget til kretslaget. 

 

TILBUD OG FORUTSETNINGER:

 • Kretslaget skal være et treningsmiljø som legger til rette for å prestere optimalt på trening og konkurranse
 • Kretslaget skal være positivt og sosialt miljø på tvers av klubber. I dette ligger også at kretslaget skal framstå som et lag, hvor løperne gjennom kretslaget tilhører et felleskap, også under sesongens større renn.
 • Det tilbys et samlingsopplegg på 32 døgn. Alle samlinger vil bli innenlands og foreløpig tidsplanen med hovedtemaer foreligger i vedlegg nedenfor. Endelig rammeplan vil foreligge innen 8.5.2015 og konkrete samlingsplaner vil foreligge 2 uker før hver enkelt samling
 • Utøveren vil bli gitt tilbud om å ha hovedtrener på kretslaget. For utøvere med egen hovedtrener er det sterkt ønskelig at treneren deltar på samlinger etter nærmere avtale. Det samme gjelder øvrige klubbtrenere knyttet til utøveren.
 • Beklednings- og utstyrspakke. Det vil bli satt krav til antrekks- og reklamebetingelser
 • Egenandel kr 16.000 inklusive hovedtrener på kretslaget.  Utøvere med egen hoved trener betaler kr 12.000. Prisen dekker bekledningspakke og opphold på samlinger. Reisekostnader til samlinger dekkes av utøver selv.
 • Det skal etableres utøveravtale som inkluderer godkjenning fra klubb
 • Integrert opplegg med Hedmark Skikrets sitt tilbud om støtteapparat på Norges Cup og NM.  Herunder ligger tjenester som tilrettelegging av overnatting, smøring av ski, sekundering, drikke under løp og andre praktiske oppgaver.
 • Utøverne forplikter seg til å gjennomføre "Ren utøver" i løpet av høsten 2015.

 

OPPTAKSKRITERIER:

 • Utøvere som er juniorer fra M/K 18-20 (96-98) eller seniorer U23 (93-95) kan søke om opptak. Langrennskomiteen vil vurdere helheten i sammensetning av kretslaget. I dette ligger at utøvere som tilfredsstiller kriteriene nedenfor ikke nødvendigvis er garantert opptak på laget.
 • Plassering innen poengplass i NC/NM junior siste to år  – dvs. topp 30 – vil i utgangspunktet kvalifisere til plass dersom de innfrir krav til toppidrettsholdninger, gjennomføringsevne og motivasjon.
 • Løpere som er nær dette kravet vil bli vurdert ift. utvikling de siste to år, videre utviklingsmuligheter inkludert treningsalder og – bakgrunn, samt motivasjon og holdninger til satsing.
 • Løpere som har fått sesongen helt/delvis spolert pga. skade og/eller sykdom kan søke på bakgrunn av tidligere resultater og bli vurdert hvis vedkommende har svært gode holdninger som gruppa vil profitere på, og er sterkt motivert for å komme sterkt tilbake.
 • Langrennskomiteen er ansvarlig for uttaket av kretslaget. Uttaket vil skje i samråd med kretslagstrener.

 

SØKNAD:

Søknad innen 30. april. Søknaden skal leveres digitalt. Søknadsskjema 

Ønskes info, kontakt: Kretslagstrener Tommy Olsen, tlf: 970 95 796.

----------------------------------------------------------------------------

Vedlegg: Foreløpig samlingsplan

Alle samlinger vil bli innenlands og foreløpig tidsplan  med hovedtemaer framgår nedenfor. Endelig rammeplan vil foreligge etter uttaket og innen 13.5.2015. Konkrete samlingsplaner vil foreligge 2 uker før hver enkelt samling.

(Foreløpig er det tatt hensyn til sentrale løpsdatoer for o-sesongen og viktige løpshelger.)

 

 • Lørdag 9/5 – mandag 11/5    3 døgn            Oppstart, teknikk og tester.
 • Torsdag 28/5 – søndag 31/5  3 døgn            «UOL- samling» med Oppland, Natrudstilen. Hardøkter.
 • Mandag 29/6 – fredag 3/7      5 døgn            Forflytning, mengde.
 • Fredag 7/8 – onsdag 12/8      5 døgn            Mengde.
 • Torsdag 3/9 – søndag 6/9      3 døgn            Hardøkter.
 • Lørdag 3/10- fredag 9/10       6 døgn            Mengde.
 • Fredag 6/11 – onsdag 11/11  4 døgn            Teknikk.
 • Februar                                  3 døgn            Gåsbu – NM- samling.

 Til sammen 32 døgn.

nif-epi04, 04