Hopp til innhold

Kretslag 2015-2016 - Samling

Åpen søkersamling 9.-11. mai og informasjon om opptak

Det inviteres med dette til åpen samling for alle som søker opptak på kretslag for utøvere født 1993-98 for kommende sesong.

Alle som søker om opptak på kretslaget er automatisk påmeldt. Søkere som ikke har anledning til å delta best om å gi beskjed om dette til kretslagstrener Tommy Olsen, e-post:tommyolsen38@gmail.com

NB! Vedr deltakelse på samlinga, det er ovenstående som gjelder, ikke det som står i samlingsplanen!

Opptak til kretslaget vil skje umiddelbart etter denne samlingen.
Det arbeides fortsatt med konkretisering av samlingsplan for kretslaget og denne vil bli endelig fastsatt innen 13. mai.

Samlingsplan 09.-11.05.15

NIF-EPI02, 02