Hopp til innhold

Rulleskianlegg - informasjon

NSF er nå i dialog med Norges Skiskytterforbund vedrørende utlysningstekst for rulleskianleggmidlene. Dette vil utlyses så raskt vi har grønt lys fra NIF på dette.

Søknader rettes til skikretsene som foretar innstilling til NSF (lik ordningen for prep.utstyr). Forbundene vil så i felleskap ta stilling til kandidatene – og innstille til KUD.

28 mill øremerket i tilskudd til rulleskianlegg i perioden 2014-2017. Opprinnelig ble 7 anlegg lansert som mottakere, NSF har jobbet for at med en mindre tildeling per anlegg, vil flere kunne nyte godt av midlene. Dette syntes det å være forståelse for, men vi må få bekreftelse på at det tas til følge.

Det er stor interesse for etablering av rulleskianlegg. 
Hedmark Skikrets vet det jobbes med anlegg, men ber om at klubber ser denne muligheten for ekstra støtte og ser tidsperspektivet her.

Følg med ift utlysing, den er nok ikke langt om hjørnet.Ta gjerne kontakt med kretskontoret hvis spørsmål.

nif-epi04, 04