Hopp til innhold

Klubbundersøkelse

I forbindelse med utarbeiding av Handlingsplan for 2015-17 ønsker skikretsen innspill fra klubbene. Undersøkelsen tar 5-8 minutter, vi håper dere har tid!

Handlingsplan 2015-17 skal legges fram og vedtas av klubbene på Skikretstinget 9. april på Scandic Elverum.

Skikretsen er  bindeleddet mellom forbund og klubb. Klubbene er de viktigste premissleverandører når skikretsen skal utarbeide ny handlingsplan for neste tingperiode.

I den anledning trenger vi hjelp fra dere!
Vi har laget en enkel Questback som vil ta 5-8 minutter å besvare, knyttet til noen sentrale punkter i Handlingsplanen.

Gå til undersøkelsen: Klikk her

Flere personer fra samme klubb kan gjerne svare, det må heller ikke være leder i klubben eller skigruppa.

Siste frist er onsdag 15. april.

Vi håper dere tar dere tid, takk for hjelpen!

Skihilsen fra
Hedmark Skikrets
v/styret

 

NIF-EPI01, 01