Hopp til innhold

TD Langrenn/turrenn

Renn har blitt søkt om/endret og godkjent helt opp til dagens dato. Listen hadde blitt utlagt før hvis søknader samt prosess rundt endringer kunne gått fortere på høsten. Alle TD-er har blitt lagt inn på arrangementene og dermed synlige bl.a. for arrangør i Sportsadmin/for alle på terminlista.

Iht rennreglementet skal arrangør innlemme TD i org.kom og sitt arbeid frem til rennet. Dette innebærer også informasjon/kommunikasjon. Dette regner vi med går greit! 

Lykke til med alle renn i vinter!

Oppsatt TD-liste sesongen 15/16.

NIF-EPI01, 01