Hopp til innhold

Fellesopplegg Hedmark hovedrenn 15/16

Behandlet og satt opp LK 011215.

Overnatting:

Felles overnatting avklart og bestillingsfrister er lagt ut.

Servicepersonell:

Kretsen stiller med hovedleder og sekunderingstjeneste.

Smøretjeneste:

Det har over tid kommet mange innspill rundt kretsens smøretjeneste som har vært oppfattet som dyr og færre har benyttet seg av tilbudet. Med bakgrunn i dette avvikler kretsen nå egen smøretjeneste.

Smørebod – nytt tilbud!

Kretsen vil leie og dekke smørebod for alle som melder inn behov for dette. Det leies antall smøreboder utfra de erfaringer kretsen har fra egen smøretjeneste tidligere år. Dette opplegget vil stille klare krav til samarbeid og følgende betingelser vil gjelde:

  • Kretsen fordeler smøreboder utfra de som melder inn behov gjennom egen påmelding.
  • Det vil oppnevnes en ansvarlig for hver bod. Nærmere informasjon om organisering kommer, men det må påregnes begrensninger på tidsbruk og hvor mange som kan være i smøreboden samtidig
  • Smøring skjer på dugnad og smørere må påregne å smøre for flere utøvere – også for utøvere utenfor egen klubb
  • Smøreboder skal ikke være oppholdssted for verken utøvere eller andre
  • Klubber eller enkeltpersoner kan ta ut nødvendig smøreprodukter via kretsens innkjøpsavtaler under arrangementet. Dette faktureres via klubbene i etterkant. Nærmere informasjon om praktisering av dette kommer.
  • Informasjon om resultater fra tester deles innad i kretsen.

Transport

I utgangspunktet har ikke kretsen tilbud om transport. Dog kan skiforbundets rabatt avtale med SAS benyttes. Det jobbes videre med samordning av lokal transport ifm Hovedlandsrennet i Fauske, samt transport av utstyr til dette arrangementet. Andre transportløsninger mellom felles overnattingssted og arenaer vurderes.

Siden for fellesopplegg er oppdatert med ovenstående, denne må følges med på ift oppdateringer samt selve bestillingssiden for overnatting!

NIF-EPI02, 02