Hopp til innhold

Bli med å gjør en forskjell da vel!

Samarbeid mellom Norges Skiforbund og Redd Barna

På høstmøtet i Norges Skiforbund i oktober fikk vi informasjon om at NSF har inngått et samarbeid med Redd Barna.

Bakgrunnen er at NSF ønsker å ta et ansvar og bidra i den den enorme flyktningkrisen som er akkurat nå.

Sammen med Redd Barna ønsker NSF og bidra til å gi barn i asylmottak en bedre hverdag og en mulighet til å leke. Asylmottakene er ute hos grasrota, og NSF og Redd Barna har mange gode felles verdier som danner et godt grunnlag for et samarbeid.

Det er ikke meningen at skiklubbene skal overta noen sin jobb i mottakene, men det er et ønske om at våre frivillige, medlemmer og tillitsvalgte kan bidra til å gjøre en forskjell for alle disse barna.

Hedmark skikrets oppfordrer herved våre klubber til å være med å ta et samfunnsansvar ved å stille opp for barna i mottak i deres nærmiljø.

Forslag til tiltak og aktivitet kan være å invitere barna på skirenn gjennom vinteren, arrangere skidag / vinteraktivitetsdag i mottaket, samle inn utstyr og klær som kan leveres lokalt mottak eller andre kreative ideer. Dere skal ikke ta direkte kontakt med barna i mottaket, men ta kontakt med nærmeste Redd Barna kontor eller med ledelsen ved mottaket.
Kontaktinfo finner du på
www.reddbarna.no , eller ta kontakt med kretskontoret.

Redd Barna antar at det i løpet av det neste året vil være 60 nye asylmottak rundt om i landet – og noen av de, kommer sikkert i ditt nærområde og vår skikrets. Dette er i tillegg til eksisterende mottak.

Bli med på å gjøre en forskjell da vel!

Hilsen Hedmark Skikrets v/ Mette

NIF-EPI03, 03