Hopp til innhold

Tildeling av spillemidler til prepareringsutstyr

To klubber fra Hedmark fikk makstildeling

Tilskuddsrammen for 2015 er satt fra Norges Idrettsforbund på bakgrunn av innkomne søknader. For 2014 var rammen på ca 7,5 mil. kr.

Dette er den tredje og dermed siste tildelingsåret i denne ordningen, men NSF vil arbeide for å få ordningen overført som en del av den ordinære spillemiddelordningen.

Med de signaler NSF har fått fra NIF på beløp til fordeling på prepareringsutstyr, velger NSF å innstille kretsenes 1. og 2.  prioriteringer som mottakere.

Fra Hedmark kom det i år inn søknader fra 2 klubber, begge disse klubbene har fått makstildeling på kr 300.000.

Vi gratulerer Standbygda IL og Brøttum IL med tildelingen av spillemilder til prepareringsutstyr.

NIF-EPI02, 02