Hopp til innhold

Uttakskriterier Alpint

Retningslinjer for uttak av løpere til deltagelse i HL og Landsfinale 2015

Retningslinjer for uttak av løpere til deltagelse i Lands-finalen for jenter og gutter 2001-2002 (U-14) Hovedlandsrennet for jenter og gutter 1999-2000 (U-16)

Hovedmålsetningen er at AK skal ta ut de beste løperne i kretsen. AK skal også velge lagleder/trener til mesterskapene og dette må gjøres i god tid før sesongen starter.

Uttakskriterier

 • Hedmark skikrets ved leder i alpinkomiteen eller utnevnt person av AK vil i samarbeid med de sportslige lederne i de enkelte klubber foreta det endelige uttaket. Dette er uttaksutvalget. Hvis kretsen har kretstrener har hun eller han ansvaret for uttaket. AK offentliggjør hvem som sitter i utvalget før kvalikrennene begynner.

AK OFFENTLIGGJØR ALLTID UTTAKET SKRIFTLIG til løper og/eller sportslig leder i klubbene. Tidligst 2 dager etter siste kvalikrenn og senest 1 uke etter.

 • Viktigste kriterium for uttak er de sportslige resultater den enkelte løper har fremvist i de angitte kvalifiseringsrenn iht terminlisten.
 • For sesongen 2014-2015 vil det bli gjennomført 8 kvalifiseringsrenn:
  3 stk SL, 3 stk SSL og 2 stk SG renn. Kreves minimum 4 deltakelser i kvalikrenn.
 • I tilfeller der løpere ikke er i stand til å delta på kvalifiseringsrenn skal det fremlegges legeattest for at løperen fortsatt skal kunne være med i vurdering om uttak til HL/ LF. Ved fremleggelse av legeattest vil videre vurdering baseres på et helhetlig skjønn. Det kan da være riktig å se på enkelt omganger. Sportslige ledere (en fra hver klubb) har 1 stemme hver og AK/kretstrener har 1 stemme. Hvis dette blir aktuelt vil utvalget ha et møte for å gå igjennom saken før noe offentliggjøres).
 • Løpere som deltar på ulike kvalifiseringsrenn, men som av ulike årsaker ikke ønsker å delta på HL/ LF bes om å informere AK om dette så snart som mulig slik at grunnlaget for uttaket ikke skaper unødige endringer og usikkerhet frem mot uttaket.
 • Poeng beregning:

1 plass er  20 poeng 

2 plass er 18 poeng
3 plass er 16 poeng
4 plass er 14 poeng
5 plass er 12 poeng
6 plass er 10 poeng
7 plass er 9 poeng
8 plass er 8 poeng, osv. til 15 plass som er 1 poeng.

Er det flere enn 15 Hedmark-løpere blir det likevel 0 poeng til plassering etter Hedmark-løper nr. 15.

Rangering i puljer til mesterskapene

 • Ved likhet i rangering vil leder i alpinkomiteen ta dette opp med de sportslige ledere i de enkelte klubber og utvise et nødvendig skjønn for å skille løpere rangeringsmessig. Det vil i denne sammenheng bli vektlagt resultater i enkeltomganger/tidsdifferansen og kvalifiseringsrenn som har funnet sted nærmest HL/LF i tid. Kan også vurdere SL/SSL under ett ved likhet i en disiplin. 
 • I alle disiplinene blir puljene satt opp etter resultatene på kvalikrenn innen for hver enkelt disiplin i forhold til uttaket.
 • I forhold til HD/SG kan AK sin utvalgte trener/leder forandre på puljene etter tidene på trening og på SG resultatene hvis SG går før utfor. 

Kvalikrenn sesongen 14-15

SL    

1.      16.1     Trysil

2.      7.2       VSF Dobbel 2 ( Henget)

3.      14.2     KM SL DNB Brumunddal

SSL

1.      17.1     Trysil SSL

2.      24.1     Renarennet

3.      31.1     Nesrennet, Reserverenn hvis det ikke er mulig med elektronisk tidtaking er SSL Hafjell den 8.2

SG

1.      18.1.    Trysil SG

2.      22.2     Hafjell

Hilsen Alpintkomitén,

                

NIF-EPI01, 01