Hopp til innhold

JA til Wang Toppidrett

Hedmark Skikrets håper fylkestinget sier ja til etablering av Wang Toppidrett på Hamar

Hedmark Skikrets har hatt en eventuell etablering av Wang Toppidrett på Hamar, på sakskartet denne vår og sommer. Dette også som en del av skikretsens totale fokus på utviklingen av toppidrettsutøvere i og fra Hedmark.

Følgende  styrevedtak er fattet:
«Hedmark skikrets støtter søknaden og etableringen av WANG Toppidrett Hamar. Toppidrettsgymnaset vil være et verdifullt supplement for å støtte oppunder satsingen av fremtidens toppidrettsutøvere i regionen. Skolen er tydelig på at deres filosofi er å være et supplement til den norske idrettsmodellen, der arbeid i klubb, krets og forbund er det sentrale, og dette samsvarer godt med våre tanker. I samarbeid med WANG Toppidrett Hamar ønsker vi å legge til rette for, og synliggjøre, muligheten for at unge ambisiøse skiløpere innenfor alle grener fra vår region kan bli boende hjemme, representere våre klubber og utvikle seg til toppidrettsutøvere ved senior alder. For både skikretsen og skolen er langsiktighet et av de mest sentrale begreper»

I dette ligger dermed at skikretsen sterkt ønsker at Wang Toppidrett etablerer seg på Hamar. 

Men skikretsen ønsker også at den offentlige videregående skolen videreutvikles. Vi mener at dagens kvalitet på det gitte toppidrettstilbud ikke har vært bra nok og at en/noen skoler må spisses i forhold til dette med «sine» idretter. Dette handler ikke bare om det spesifikke treningstilbud med antall avsatte timer til og innhold i trening, men også om tilpassing av den totale skolehverdagen og videre utover vanlig arbeidstid (kveld/helg) for trenere/lærere. Vi ser hvordan dette er tilrettelagt på offentlige skoler som «har lykkes» i andre fylker. Dagens gitte breddetilbud må beholdes. 

Det er mange individuelle hensyn som er forskjellig fra utøver til utøver, men med ovenstående flere alternativer, ønsker vi at våre utøvere skal finne et så attraktivt tilbud i Hedmark, at de satser på dette. Dette vil høyne det totale miljøet for Hedmark og «beholde» flere utøvere i Hedmark og innenfor vår idrett. Vi mener for vårt totale miljø, er det også bedre å flytte på seg INNENFOR Hedmark og bevare nærhet til klubb og krets, være bidragsyter inn i vårt totale og kjente miljø, i forhold til å dra ut når de er i denne alder. Selvsagt er det jo her individuelle forskjeller i hva man er moden til.  Men det er heller ikke så vanskelig å måle den sportslige utviklingen våre utøvere har om de er «hjemme» eller «borte».

Vi ser også at flesteparten av våre «utflyttede» som fortsatt satser inn i senioralder, tar sin høyere utdanning utenfor Hedmark. Hedmark har gode høgskolemiljøer innen idrett med potensiale til å bli enda bedre. En god link og samspill mellom videregående skole/r og høgskole kan også gjøre at utøverne blir i Hedmark lenger. Den totale mengden av toppsatsende utøvere, junior og senior i Hedmark, vil bidra inn mot både krets- og klubbmiljøer og være rekrutteringsfremmende. 

Vi ser heller ikke bort fra at utøvere fra andre kanter kan trekkes til Hedmark, både i junioralder på videregående, men også for å ta sin høyere utdanning.

Når dette er sagt så starter utviklingen av toppidrettsutøvere lenge før videregående alder, og dette er selvsagt også i skikretsens fokus med nøkkelord som allsidighet, basistrening, Norges Skiforbunds utviklingstrapp. Her er klubb/kretssamarbeidet viktig.

Dermed ønsker Hedmark Skikrets at Hedmark Fylkesting fatter et positivt vedtak for etablering av Wang Toppidrett på Hamar, men også pålegger fylkeskommunen å forsere sin bebudete utvikling av det offentlige toppidrettstilbud i videregående skole.

NIF-EPI02, 02