Hopp til innhold

Kretslaget Langrenn 14/15

Klart for påmelding

Etter en vellykket første samling hvor løperne fikk informasjon om og smake på årets opplegg, er det nå klart for påmelding.
Samlingsplanen er lagt opp iht hva som er kjent av klubbsamlinger og disse er prøvd tatt mest mulig hensyn til.

Det vises forøvrig til tidligere sak som også har mye informasjon.

Det presiseres at kretslaget er et tilbud til sterkt satsende utøvere som både ønsker egen utvikling og å bidra til de andres utvikling gjennom å delta på kretslaget.

Kretslagets samlingsplan 14/15
Samlingsplanen er oppdatert 02.06 gr seniorer/ejr bør delta på åpne samlinger i Team Veidekke Innlandet, ejr valgfritt. Dette fører da til 3 alternativer for deltakelse ift egenandel: 9 000 yjr - 21 døgn, 11 000 ejr. - 28 døgn, 12 000 senior/ejr 31 døgn.
Kontrakten er ikke oppdatert iht til dette men brukes slik den er.

Reiseutgifter Alicante:
Det er forhåndsreservert fly til ca 2500 kr t/r. Krets vil dekke kr 700 pr døgn, så avhengig av bosted og kostutgifter vil det meste av reiseutgifter dekkes.

"Søknad" om kretslagsplass gjøres ved å fylle ut utøverkontrakten, merk at den skal underskrives alle flere parter, scannes og sendes til hedmark@skiforbundet.no innen 5. juni!
For de som ikke har fylt ut malen for utviklingssamtale gjøres dette samtidig.

Utøverkontrakt           Mal for utv.samtale

Mere informasjon vedr kretslaget og opplegg rettes til Sportssjef Tommy Olsen: tommyolsen38@gmail.com, 970 95 796.

NIF-EPI03, 03