Hopp til innhold

Ekstraordinært kretsting

Det avholdes ekstraordinært kretsting for Hedmark Skikrets, tirsdag 3. juni kl 1800.

Kretstinget finner sted på Idrettens Hus, Løvstadveien 7, 2312 OTTESTAD.

Det ekstraordinære tinget settes for å få valgt ny alpinkomite (AK).
Innspill ift AK kan rettes direkte til valgkomiteleder AK: Bernt Amdahl, amdahl@online.no.

Det er ikke påmelding til tinget men klubbrepresentanter sørger for nødvendige fullmakter på forhånd og representantene godkjennes dermed av tinget. Innkalling med saksliste er sendt pr brev til alle klubbenes hovedadresse.

Vedlagt: Innkalling og saksliste   Innstilling AK

NIF-EPI02, 02