Hopp til innhold

Anleggsundersøkelse Ski Hedmark

Hedmark Skikrets foretar større anleggsundersøkelse

Hedmark Skikrets ved anleggsansvarlig Audun Holte ønsker mere aktivt å bidra inn mot klubbene ved utvikling av anlegg. Samtidig er det nå et større fokus på dette området sentralt i NSF også. Skikretsen ønsker mere aktivt å gi innspill og være en aktiv part ovenfor bevilgende myndigheter ved tildeling av midler.

For å få en best mulig oversikt over situasjonen rundt i Hedmark foretas det derfor en anleggsundersøkelse som ønskes besvart på nett. Skikretsen ønsker en oversikt over dagens eksisterende anlegg, konkrete anleggsplaner som er startet eller snarlig startes opp, og hva som ligger av mere langsiktige planer/tanker.

Undersøkelsen er lagt opp slik at hvert anlegg krever en besvarelse. Dette for kategorisering og sortering senere.

Frist 15.04.14.

Link til: Anleggsundersøkelse 2014 Hedmark

Ved spørsmål kontakt:

Anleggsansv. Audun Holte: mob: 997 50 681, epost: audun@staurholding.no 

eller

Admsjef Jan Olav Andersen: mob: 482 98 805, epost: hedmark@skiforbundet.no

NIF-EPI01, 01