Hopp til innhold

Momskompensasjonen fordelt

Momskompensasjonen er fordelt - julegave til idrettslagene

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2014.

Norsk idrett har fått tilført hele 446 317 283 kroner for regnskapsåret 2013. Det er en økning på ca. 84,5 millioner kroner fra i fjor.  Den store vinneren er idrettslagene, som nå får hele 316, 5 millioner kroner til fordeling, en økning på nesten 60 millioner kroner fra i fjor.

Også særforbundene og NIF kan juble over mer ressurser til sitt arbeid. Hos særforbundene er tildelingen i år på 67,4 millioner kroner på toppen av de 19,8 millionene som særkretser/regioner har fått. NIF får 18,4 millioner kroner i kompensasjon. Idrettskretsene får 8,3 millioner kroner.

Enda større burde tilfredsheten være om man sammenligner med 2010. I løpet av disse årene har idrettslagene fått en økning på 216 millioner kroner til sitt arbeid, særforbundene har økt med snaue 40 millioner kroner!

– Dette er igjen en jubeldag! Hvert år blir vi minnet om hvor viktig arbeidet med å få på plass en momskompensasjonsordning har vært, sier idrettspresident Børre Rognlien. 
– Dette er penger som ikke fantes for idretten bare for fem år siden. Og det fineste av alt er at ordningen er så enkel og så ubyråkratisk.  Beviset er at det går 316 millioner kroner til idrettslagene. De pengene får de aller fleste kun gjennom å rapportere ett eneste tall – sine brutto driftskostnader. Kompensasjonen for vare- og tjenestemoms kan utbetales på basis av dette. En kjempefin ordning!

Utbetaling av pengene fra NIF skjer i uke 52 – kanskje akkurat til jul?

Vedlagt ligger henholdsvis tildelingslister i alfabetisk og fylkesvis rekkefølge. 

Fylkesvis fordeling av momskompensasjon

Alfabetisk fordeling av momskompensasjon

nif-epi04, 04